Bu köy, Ayvacık ilçemizin Kaz Dağları'nın batı eteklerinde...

Bu köy, Ayvacık ilçemizin Kaz Dağları'nın batı eteklerinde...

Bu yörede, on kadar köy, Ayvacık İlçesine bağlı, daha doğu bölgesinde de yine on kadar köy, Bayramiç İlçemize bağlı, yaklaşık yirmi kadar köyü kapsayan bir havza...

Burası, yaklaşık yetmiş kadar endemik bitkiyi bağrında barındırıyor...

Yine Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Altınoluk yerleşim alanları içinde elli kadar köyün ve ilçe, belde merkezlerinin temiz içme su ihtiyacı  Kaz Dağları'nın batı taraflarındaki tepelerden akan derelerden, çaylardan temin ediliyor. Bu yöreye bağlı beş baraj ve gölet de bulunmakta...

Yöre halkı, tarım ve hayvancılıkla geçinmekte...

Bu yöre, doğal yapısıyla ekoturizm için son derecede  elverişli bir coğrafyaya ve bitki örtüsüne sahip...

Tüm meyvelerin yetişebileceği iklim yapısı vardır.

Hayvancılık için çok elverişli meralar ve otlak alanları vardır... Bitki örtüsü açısından her yer yemyeşildir...

Arıcılık ve bal üretimi için en önemli merkezlerden birisi de bu yöredir...

Halk, geçim derdindedir;ama, hayatını da mutlu bir şekilde sürdürmektedir... Aza kanaat getiren, kendi halinde mutlu insanların yaşadığı bir yerdir, bu yöre..

Biz de zaman zaman yolumuzu bu tarafa düşürerek, bu güzellikleri dolu dolu yaşarız...

Bir doğa cenneti olan bu yöreye, yeni bir hücum, hem de vahşi bir yamyam gibi  bir hücum gerçekleştirilmek istenmektedir...

Adı değmez bir altın madeni şirketi, bu yöreye tekrar girmek için, yeni bir yüzle bu yöreye girmek istemektedir.

Bu gün halkın katılımı toplantısı yapılacakmış...

Sanki, ruhsat alırken halka sormuşlar da, metalik madencilik için halka, sizi zehirleyeceğiz, kanser yapacağız, hayvancılığınızı bitireceğiz, bal üretemeyeceksiniz, sularınızı, yeraltı sularınızı kirleteceğiz, patlatmalı cevher  çıkartma sırasında sizi sağır edeceğiz...

Size bu kadar iyilik (!) yapacağımıza göre, müsaade edin de altın madenini çıkaralım, diyecekler...

Tabii ki bu yöre insanlarını aptal (!) yerine koyarak, tüm bunları yapacaklar...

Bir de, ÇED Raporu hazırlamışlardır, mutlaka...

Bu talan ekibine biz de birkaç soru yöneltelim...

ÇED Raporunuzda:

1-Sirkadyen etki için ne öneriyorsunuz?

2-Zeeman etkisi için ne diyorsunuz?

3-Nikola Tesla Dalgaları etkileri için siz ne diyorsunuz?

4-Manyetik alan değişikliği için ne gibi tedbirler aldınız?

5-Göçmen kuşların rotasında olan bu yer için yaban hayatı açısından ne gibi tedbirler aldınız?

6-Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayisi için %70 ham madde tedarik bölgesi burası olduğuna göre, şimdiye kadar yapılan tüm yatırımları bitirecek olan bu faaliyetinizin gerçek sonuçları hakkında ön görünüz nedir?

7-Kanser vakalarında hızlı bir artış olacağına göre, Ayvacık İlçemize bir Onkoloji Hastanesi inşa etmeyi düşünüyor musunuz?

8-Yöredeki endemik bitkilerin yok olmaması için ne gibi tedbirler alacaksınız?

9-Yöreyi çölleştireceğinize göre bu yörede yaşamakta olan on beş bin kişinin içme ve kullanma suyunu nasıl tedarik edeceksiniz?

10-Maden üretimi bittikten sonra, yöre insanının gelir düzeyini artırmak için ne gibi tedbirler alacaksınız?

11-Yöreyi terk ettiğinizde, morfolojik yapıyı aynı şekle getirmek için ne kadar bütçe ayırdınız?

12-Yabancı ve yerli ortaklarınız  kimlerdir? Gelecekte oluşacak husumetler için muhataplarımızın adlarını açıklar mısınız? Yoksa, profesyonel zatların arkasına saklanmayı mı tercih edeceksiniz?

13-Antik dönemden günümüze  yerleşim alanı olan bu yörede, arkeolojik yüzey araştırması yapılmış mıdır? Sonuçları nelerdir?

Şimdilik sorularımız bunlar...

Bikimsel cevaplarınızı bekliyoruz...