Eğitim Programlarının ilk iki gününde borsa çalışanlarının eğitimleri tamamlandı.
Prof. Dr. Selami  Özcan tarafından 1. Meslek komitesi ve 2. Meslek Komitesi Üyelerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde Çanakkale’de E-Ticaret ve E-İhracat ekosistemine katkı sağlamak amacıyla İş yönetim (rekabet stratejileri), Ana pazarın incelenmesi, Rekabeti etkileyen faktörler, Satın alma davranışları açısından müşterilerin sınıflandırılması, Porter'ın rekabet stratejileri (odaklanmış ve bütünleştirilmiş stratejiler), Müşteri değeri ve oluşumu, Değer zinciri analizi (temel ve destek fonksiyonların incelenmesi), Üretim, pazarlama, içe yönelik lojistik, dışa yönelik lojistik fonksiyonlarının gözden geçirilmesi, Tedarik, insan kaynakları, teknoloji geliştirme, yönetim fonksiyonlarının gözden geçirilmesi modülleri  ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.  Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin’in de katılımıyla gerçekleştirilen eğitimle, Borsa üyelerinin dış ticaret konusunda bilinçlendirilmeleri ve bilgi düzeylerinin artırılması hedeflendi.
Haber Merkezi