Lapseki Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Lapseki Şubesi olarak, Lisans Eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilere Vakıf Şubesi sağlamış olduğu burs desteği bir defaya mahsus olmak üzere verileceği öğrenldi.
 Burs Başvuruları 26/04/2023-05/05/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Öğrenciler, aşağıda belirtilen evraklarla Vakıf Şubesine istenen belgelerle şahsen müracaat edebilecekleri öğrenildi.
Türkiye Diyanet Vakfından edinilen bilgiye göre,
1- Başvuru Formu (Vakıf Şubemizden ya da Müftülük Web sayfasından temin edilebilir. ) 2- TC Kimlik Fotokopisi. 3- Öğrenci Belgesi (E Devletten Alınabilir) 4- Transkript  (Ara sınıf ise ) 5-Adli Sicil Kaydı  (E Devletten Alınabilir) 5- Lisans Eğitimini Yeni kazanmış ise KAZANDI BELGESİ,
B) ÖZEL ŞARTLAR
1-Ailesi Lapseki sınırları içerisinde  ikamet ediyor olmak.
2-Başvuruda bulunan öğrencinin kendi adına açılmış İban numarası.
Gerektiği öğrenildi.
BHA