Müthiş bir Şehir; İskenderiye... Koskoca Afrika Kıtasında 7. büyük Şehirdir...!

Müthiş bir Şehir; İskenderiye... Koskoca Afrika Kıtasında 7. büyük Şehirdir...!

Kahire ve Giza'dan sonra da Mısır'ın üçüncü büyük kenti..

Güçlü bir ekonomik merkezidir.

 5.380.000 nüfusu var.

"Kültür Kentin" de diyebileceğimiz İskenderiye, Akdeniz boyunca Mısır'ın kuzey kıyısı üzerinde yaklaşık 40 km uzanır.

İskenderiye:

Aynı zamanda Süveyş'ten gelen doğalgaz ve petrol boru hatları sebebiyle önemli bir sanayi merkezidir.

Ancak;

Doğalgazını İsrail işletiyor.

Ne tuhaf değil mi?

Ancak biz neşenizi kaçırmayıp güzelliklerinden bahsedelim..

Bir kütüphanesi var ki gez gez bitmez.

Evliya Çelebi ki;

Kırk yılı aşkın bir süre boyunca hemen hemen bütün Osmanlı ülkesini ve diğer memleketleri dolaşarak pek tabii İskenderiye Seyahati de yapmış

Hem dünya ve hem de Türk Kültür Tarihinde örneğine rastlanmayan büyük  Seyahatnâmesinde şöyle buyurmuştur;

ünlü seyyah evliya çelebi, gezmek için gittiği son yer olan mısır'ı seyahatnamesi'nin son cildinde anlatmış. bu ciltte piramitler ve sfenks hakkında yazdıklarının bir kısmı şu şekildedir:

"...üçü beraber kaf dağı gibidir. büyük ehrama belbehis dağı, ortadakine mülheviyye ve küçüğüne ebülhevl dağı derler. bu yapma dağlar hakkında nice bin söylence vardır.

 İskenderiye Müzesi muazzam bir büyüklüğe sahip içinde papirüsün ilk baskı makinaları da var