Başta Çanakkale Belediyesi olmak üzere birçok belediye yeni binalarda ön ödemeli su sayacı zorunlu kılıyor. Yeni binada müteahhit eski sayaçları takarak evi teslim ediyor. Evleri alan vatandaşlar abone olmaya gittiğinde ise başka bir durumla karşılaşıyor. Görevliler, eski sayaç yerine ön ödemeli sayaç almasını istiyor. Aksi taktirde abone işlemleri yapılmıyor. Çaresiz bir şekilde vatandaşlar da yeni saat satın alarak ön ödemeli sisteme geçiyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bu zorunluluğu öne sürmesi üzerine bir abone itirazda bulundu. İtiraz da TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından ele alındı. Bilindiği üzere, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuş, bu çerçevede vatandaşlardan gelen başvurular üzerine tavsiye kararları almaktadır.

Bu çerçevede bir belediyenin, yeni bina su aboneliklerinde ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı kullanımını zorunlu hale getirmesine yönelik yapılan başvuruyu, geçen yıl karar bağlanmıştı.

Yapılan değerlendirmede, ilgili İdarece, Genel Kurullarının kararı doğrultusunda yeni bina aboneliği tesisi esnasında elektronik kartlı su sayacı montajı yapıldığını belirtmiş ise de; belli bir kanun hükmünde yer alan yükümlülük gereği abonelere bu zorunluluğun getirildiğine ilişkin bir açıklamada bulunulmadığı, ilgili mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde de; belli aboneler ve/veya abone grupları için elektronik kartı kullanmanın zorunlu olduğuna ilişkin bir tespit yapılamadığı belirtildi.

Bu kararı gerekçe gösterenlerin, ön ödemeli sayaca geçme mecburiyetinin olmadığı belirtiliyor.

 

Mehmet Güler