Yaz aylarında Çanakkale en çok turist ağırlayan yerlerden biri. Hem yerli hem yabancılar, Çanakkale’ye geliyor. Kentte gelenler ise kentin geçmişini burada öğreniyor. Burası Çarşı Caddesi’nin Fetvane Sokağı ile birleştiği noktada bulunan ve girişleri ücretsiz olan Kent Müzesi. Müzede geçici sergi alanları, konferans salonu ve müze bulunmakta. Müzede Çanakkale’ye ait mitolojik öykü ve efsanelerin yanında Antik Dönem, Osmanlı Dönemi ve 1. Dünya Savaşı Dönemi’nin kronolojik şekilde anlatıldığı panolar da bulunmakta.
Müze içerisinde Abydos Antik Kenti’ne ait seramikler, 1915 Çanakkale Savaşı’na ait buluntularla birlikte çeşitli kişi ve yerler tarafından bağışlanan piyano, fotoğraf makinesi, çeşitli enstrümanlar ve kıyafetler de bulunmakta. Sergilenen ürünlerin ne zaman kullanıldığı, kim tarafından kullanıldığı gibi ayrıntılar da sergilenen eserlerin üstlerinde yazarken, duvarlarda da çeşitli bilgilere yer veriliyor.
Koronavirüs sebebi ile girişlerde HES kodu ve maske zorunluluğu bulunan ve aynı anda maksimum 10 kişinin girebildiği Kent Müzesi’ne, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında gidilip keyifle gezilebilir.
 
BİNANIN GEÇMİŞİ
Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen yapının ilk iki katı, işlev ve mimari detayları ile 1800'lerin Çanakkale'sinin özgün sivil mimari örneklerinden biri olan yapının 3. katının ise Cumhuriyet Dönemi'nde (1930'larda) inşa edildiği belirtilmektedir. Tapu kayıtlarına göre yapının en eski maliki İstefani Sayano'dur. Yapı; 1929'da Büyük Mübadele ile Girit Hanya'dan gelen Bigaki Hüseyin oğlu Salih Fuat Efendi'ye Vilayet Tefviz Komisyonu tarafından 800 liraya verilir. 1933 yılında borcun ödenememesi üzerine bina Tirisyadi Hahmin'e satılır. 1936'da Mehmet Mahdumu Hüseyin'e (Erol), 1993 yılında da Taşçılar Şirketi'ne satılır. 1936 yılından itibaren otel olarak kullanılan yapının daha önceleri ticarethane ve bir dönemde Askerlik Şubesi olarak kullanıldığı eski malikleri tarafından ifade edilmiştir.
46 yıl boyunca, 20 odalı “Emek Otel” olarak kullanılan yapının özgün izleri yok olmaya yüz tutmuşken, Çanakkale Belediyesi tarafından 2004 yılında satın alındıktan sonra restore edilerek 6 Mart 2009 tarihinde Müze ve Arşiv binası olarak kente kazandırılmıştır.
 
ESKİ MALZEMELER HEDİYE EDİLMİŞ
Günümüzde 3 kattan oluşan Kent Müzesi'nin zemin katında bulunan Eyüp Görgüler Süreli Sergi Salonu, dört ayda bir değişen sergilere ev sahipliği yapmaktadır. Sergi Salonu'nda belirli periyotlarla kent ile ilgili seçilen bir konu kapsamında yapılan röportajlardan seçkiler ve konuyla ilintili fotoğraflar sergilenmeye devam etmektedir.
Müzenin üçüncü katında Toplantı Salonu ve Çalışma Atölyeleri ile İdari Bürolar yer almaktadır. Toplantı Salonu'nda, birinci kattaki süreli serginin konusuna bağlı olarak sohbetler, konferanslar, müzik dinletileri, belgesel gösterimleri ve şiir dinletilerinin yanı sıra gündeme dair konular ve konuklara da yer verilmektedir.
Ayrıca bu katta Kardeş Kent İlişkileri ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü bir ofis bulunmaktadır.
 
Müzenin ikinci katında bulunan ve “Tarih Kitabı”-“Anılar ile Kent” konseptinin işlendiği 2 adet sabit sergi salonunun birincisinde; Çanakkale bölge mitolojisine ait öyküler, “Efsaneler” başlığı altında anlatılmaktadır. Antik Dönem ve Osmanlı Dönemi panolarında arkeoloji ve tarih bilimlerinin verileri üzerinden bilgi aktarımı yapılmaktadır. 1915 Çanakkale Savaşları panosunda ise savaş süresince kentte yaşananlar, dönemin tanıklarının hatıralarından yararlanılarak -harp terminolojisi kullanılmadan- aktarılmaktadır.
İkinci salonda; Geçmişten günümüze kent ve kentte yaşam ile ilgili bilgi panoları, yerli ve yabancı pek çok seyyahın seyahatnamelerinden alıntılar ve akademisyenlerin kent üzerine yaptığı çalışmalar yer almaktadır. Kentlilerin anıları ile birlikte bağışladığı objeler öyküleri ile ziyaretçilere sunulmaktadır. Müzede 330'un üstünde envanter sergilenmektedir.
 
Mine Yel