Eğitim camiasındaki Kamu çalışanlarının taleplerini Truva Atı önünde yaptıkları basın açıklaması ile duyuran Hürriyetçi Eğim- Sendikası gerçekleştirdikleri açıklamada; ‘’Bu nedenle insani bir zam yapılması mecburidir. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdı’’dedi.
 
 
Hürriyetçi Eğim- Sen  Genel Başkanı Levent Kuruoğlu; ‘’Değerli Basın Mensupları Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, değerli kamu çalışanları; Ülkemizde son bir yıl içerisinde, iktidarın ekonomi politikalarından kaynaklı fiyat dalgalanmaları ve ekonomik hareketler % 170 oranında zamlara sebep olmuş, alım gücü oldukça düşmüş, memurlar hızla fakirleşmiştir. Memurun artık ülkenin alt gelir grubuna dahil olduğunu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bizzat kabul etmiş ve Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" cümlesini gözlerimizin içine bakarak, bizlere acıyarak söylemiştir. Maalesef, Bakan Nebatilin, kamu çalışanlarının ekonomik çıkmazda olduğunu itiraf eden bu söylemleri doğrudur.’’dedi.
 
 
Ülkedeki gerçek enflasyonla kamu çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü açıktır’’ diye sözlerine devam eden Kuruoğlu; ’’İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürmek için çalışanların yeterliücreti olarak çalışmaları bir haktır ve ay sonunu getiremeyen, kirasıno ödemeyen faturalarını ödemekte zorlanan bir kamu çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler acilen yapılmalıdır.2022 yılında asgari ücret ve kamu çalışanlarına yapılan zamlarla memurların maaşları ile asgari ücretli maaşları eşitlenmiştir. Açlıksınırına yakın bir geliresahip olan memurların, maaşlarına yoksulluk sınırının üzerinde zam yapılması zorunluluktur. Günlük gelen piyasa zamları ortada iken 2023 yılı Ocak ayı için memur aylıklarına toplu sözleşmeden kaynaklı, %8  ve TÜİK’in açıkladığı  enflayona göre enflasyon farkı kadar artış yapılması memurların alım gücüne katkı sınmaz. Bu nedenle insani bir zam yapılması meburidir. En düşük memur maaşı yoksulluk sınıırn üstüne çıkarılmalıdır.’’derken
 
 
‘’Yoksulluk sınırı üzerinde maaş tüm kamu çalışanlarının hakkıdır’’
 
‘’Ayrıca memurlar gelir vergisi kıskacındadır’’ diye devam eden Kuruoğlu; ‘’Memur maaşlarındaki gelir vergisi %15’e sabitlenmelidir. Zaten açlık sınırında maaş alan kamu çalışanının % 27 oranında gelir vergisi ödemesi kaşıkla verilen zammın vergi kepçesiyle geri alınmasıdır.İşveren, patronlara her türlü vergi affı ve indirimini uygularken, ülkenin vergi yükünün memurun sırtına bindirilmesini kabul etmiyoruz ve uyarıyoruz vergi dilimi adaletsizliğine derhal son verilmelidir.işveren komediye dönen 3600 ek gösterge düzenlemesini öncelikli olarak gözden geçirmelidir, işveren, sarı sendikalarla % 2 sendikal baraj garabetine harcadığı zamandan daha fazlasını kamu çalışanlarının problemlerine ayırmalıdır.İşveren ve sarı sendikaların önceliği siyaseti dizayn etmek kurgulamak değildir. 1. dereceden emekli olabilecek tüm düzenlemesi muhakkak yapılmalıdır.Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm çalışanlara ulaşım, barınma, beslenme,yakıt kira yardımı yapılmalı; aile yardımı ve bir paket çocuk bezi dahi alınamayan çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. Görünen köy kılavuz istemez. TÜİK'in açıkladığı enflasyonla çarşıda pazarda enflasyonun yakınından uzaktan alaksı yoktur. Altı ayda bir yapılan enflasyon  ve zam farkı ödemeleri daha birinci ayında erimektedir. Bu nedenle enflasyon farkı aylık ödenmeldiir. Eğitim çalışanlarının bir yıldır bizim söylemekten usandığımız gayet açık olan talepleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Bir kez daha hatırlatırız ki;Yoksulluk sınırı üzerinde maaş tüm kamu çalışanlarının hakkıdır.Ek ders ücretleri 2023 yılı ocak ayında 96100 oranında arttırılmalıdır. Ayrıca ders saatleri dışında yapılan her türlü kurs için ödenen ücretler de ıkı katına çıkarılmalıdır. Destekleme ve yetiştirme kursları tüm branşlarda ve tüm okul türlerinde açılmalıdır. Eşit ise eşit ücret, sadece lafta bir icraat ve söylem olmaktan kurtarılmalıdır.’’şeklinde konuştu.
 
 
‘’Bir maaş ve gelire mahkum etmeyeceğinni ümit ediyoruz’’
 
‘’Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce TBMM gündemine alınmalı ve mesleğimiz olan öğretmenliğin onuruna yakışır düzenlemeler yapılmalıdır. Kariyer Basamakları Sınavından vazgeçilerek tüm öğretmenleri kapsayan kıdeme göre yeni bir düzenleme yapılmalıdır.Kariyer Basamakları Sınavı sadece on yılını doldurmuş öğretmenler için küçük bir artışı sağlamıştır. Mesleğinin ilk dokuz yılında olan öğretmenler sefalete mahkûm edilmiştir.Şube müdürleri ve müfettişlerin ekonomik kayıpları kariyer basamakları uygulaması ile daha da vahim bir hâl almıştır. Acilen gerekli iyileştirme yapılmalıdır. Görevde yükseldikçe ekonomik kazanımların düşmesinin dünyada başka örneği yoktur.Günün büyük bölümünü evinden ve çocuklarından uzak, eğitim kurumlarında geçiren yöneticilerin ek ders ücretleri tatmin edici miktarda artırılmalıdır.Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında, her yıl Eylül ayında ve tüm eğitim çalışanlarına eşit olarak ödenmelidir.Görevli personelin yol ve yemek parasını dahi karşılamayan sınav ücretleri artırılmalıdır. Özellikle MTSK sınavları için son ay yapılan zam gözden geçirilmeli ve en az % 100 zam yapılmalıdır.Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) kadrosundaki çalışanların köhneleşmiş problemleri gündeme alınarak, kadrolarının Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına aktarılması sağlanmalıdır.Yüksek Öğretim Kanunu'nun yeniden gündeme alınarak günümüz hayat şartlarına uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla gereken yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması ve üniversite personellerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.Üniversite tazminatı ve üniversite eğitim - öğretim tazminatından tüm üniversite çalışanları faydalandırılmalıdır.Üniversitelerde idari personeller için tahsis edilmiş kadrolara hülle yoluyla yapılan atamalara son verilmelidir.Hürriyetçi Eğitim-Sen olarak; yeni vaatlerden ziyade, ekonomik haklarımızın korunmasın, ve  sınırında ki bir maaş ve gelire mahkum etmeyeceğinni ümit ediyoruz.’’ dedi.
 
 
‘’Tüm illerde meydanlardayız’’
 
Sahada oldukları ifade edilen açıklamada Kuruoğlu; ‘’Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için, Hürriyet Eğitim-Sen kamu çalışanlarının içine düşürüldüğü ‘’asgari sefalete azami isyan’’ dönemini başlatmıştır. Hakkımız olan maaşın verildiği zamana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 27-30 Aralık tarihleri arasında tüm illerde meydanlardayız. Kamu çalışanlarına sunulan haklar , dünya standartlarına ulaştırılıncaya  kadar mücadeleye ve iş bırakma dahil her türlü meşru eylemi yapmaya kararlıyız’’diye sonlandırdı.
 
 
İbrahim Akın Kazancı