5 birleşim şeklinde yapılan toplantılar İl Özel İdaresi Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri görüşülerek yeni kararlar alındı.
Çanakkale İl Genel Meclisi Haziran ayı 4’ncü birleşiminde yoklama ve açılış konuşması ve gündem dışı konuşmalar gerçekleşmesinin ardından gündem maddelerine geçildi.  Mecliste yoklama ve açılış konuşmasının ardından üyelere gündem dışı konuşma için söz hakkı verildi. Meclisin 5’nci maddesi olan Komisyon raporlarının görüşülmesinde;  Köye Yönelik Hizmetler Komisyonunun hazırladığı “516978.03 – 4434937.28 koordinatlı lokasyonda bulunan yöresel olarak Kemalin Kirazlığı olarak adlandırılan ve toplam debisi 26.10.2020 tarihinde yapılan ölçüme göre 0,200 lt/sn civarında olan su kaynağının 0,050 lt/sn’lik kısmının doğaya bırakılarak geri kalan 0,150 lt/sn’lik kısmının Çan Helvacı Köyüne içme ve kullanma suyu amaçlı tahsis edilip edilmemesi” ile ilgili raporun görüşüldü.
Gündemin 6’ncı maddesinde İlimiz Ayvacık İlçesi Sapanca Köyü 156 ada 17 parsel için hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi yer aldı. İlgili madde oy birliği ile ilgili komisyona sevk edildi.
Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından meclisin 4’üncü birleşimi sona erdi.
Haziran ayının son birleşimi olan 5’nci toplantı il özel idaresi binasında cumartesi günü gerçekleştirildi.  Meclisin 5’nci birleşiminde yoklama ve açılış konuşması ve gündem dışı konuşmalar gerçekleşmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Meclisin 4’ncü maddesinde  Haziran toplantısının 4. birleşimine ait tutanağın görüşülmesi yer aldı. Ardından komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı “İlimiz Merkez İlçe Dedeler Köyü Kovandağı Mahallesi 130 ada 33 parselde kayıtlı orman vasfındaki 302.480,38 m2 lik taşınmazın 4.000,00m2 lik kısmının Mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisinin talep edilmesi” ile ilgili raporun görüşülerek oy birliği ile ilgili komisyona sevk edildi.
EKOTURİZM MADDESİ YER ALDI
Komisyton raporlarının arasında yeniden Ayvacık ilçesindeki ekoturizm konusu yer aldı. İlimiz Ayvacık İlçesi Şap Köyü 113 ada 3 parsel için hazırlanan “Turizm Tesisi” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı görüşüldü. İlgili komisyona sevk edildi.
LAPSEKİ DE GÜNDEMDEYDİ
Meclisin 7’nci gündem maddesinde ise Lapseki İlçesi Hacıömerler Köyü dahilinde mülga İmar ve İskan Bakanlığınca onaylanan AKFA Konserve Fabrikası Mensupları Toplu Yerleşim Alanı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yer alan etap sınırının kaldırılmasına ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili güncel mevzuatları doğrultusunda düzenlenmesine ilişkin onaylı planlar dahilindeki 102-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127 ve 131 adaları kapsayan alan için hazırlanan İmar Planı Değişiklik görüşülerek komisyona sevk edildi.
Haziran ayı meclisinin son birleşimi son gündem maddesinde, İlimiz Bayramiç İlçesi Çaldağ Köyü 101 ada 3, 5, 7, 8 parsellerde 40776,43 m2 lik ÖN/7871-24/03942 ön izin numaralı ormanlık alanda kayıtlı alan için “Enerji Üretim Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi yer aldı.
Hülya Öz