Çanakkale’den 84 bine yakın öğrencinin tatile çıktığı 2023-2024 Eğitim Öğretim sezonu verilen karneler ile sona erdi. Yaklaşık 6 yıldır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ferhat Yılmaz’a da Eğitim-İş karne hazırladı. Valilik önünde bir basın açıklaması yapan Eğitim-İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbes, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’ın karnesindeki notları açıkladı. Yılmaz’a okullar arası ayrımcılıkta 5, personeli koruma- yandaşı korumada 5, eğitimi özelleştirme ve ticarileştirmede 5, nitelikli eğitim ortamı sağlamada ise sıfır verildi.

 

Sendika üyeleri ve eğitim camiasındamn öğretmenlerin de katılımı ile Valilik önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşmasının başında, gündeme geldiği günden beri tepkilere neden olan Eğitimin yeni taslağı  ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’  ile ilgili bilgiler veren ve taslağın  laiklikten uzak eğitim Modeli olduğunu belirten Eğitim-İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbes   “Sayın Tekin’e buradan sesleniyorum, Milli Eğitim Bakanlığı, bir parti başkanının seçimlerde taahhüt ettiği ideallerini gerçekleştirme yeri değil, Oturduğunuz o koltuk Cumhuriyet’le hesaplaşma yeri değil,  İçinde Atatürk’ün, Cumhuriyet’in, yurttaşlığın olmadığı, bilimdışı, çağdışı müfredatı; öğretmeni yok sayan, diplomasını geçersiz kılan meslek kanunu kabul etmiyoruz. Bu müfredat, bizlerin ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen eğitimin belkemiğine yerleştirilmiştir. Dini derslerin artış gösterdiği, bilimsel derslerin geriletildiği, ülke tarihinin çarpıtılarak anlatıldığı, konu ve anlam sıralaması bile yanlış şekilde yapılan bu müfredat, bilimsellikten daha da uzak bir eğitimin başlangıç düğmesi olmuştur. İktidarın sorgulamayan nesiller yaratma gayreti bu müfredatta vücut bulmuştur” dedi.

 

Öğretmene Mobing Kanunu

 

Serkan Serbes “Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olan laiklik, eğitim sistemimizin de temel taşıdır. Eğitimimiz, Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde her türlü dogmadan ve ideolojiden uzak, bilimsel gerçeklere dayalı olmalıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli taslak ise laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşarak, belli bir ideolojinin dayatılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu taslak, eğitim sistemimizi geriletecek bir adımdır.  Öğrencilerimizi ezberci ve dogmatik bir eğitim sistemine mahkum edecek ve onları 21. yüzyılın bilgi ve becerilerine sahip bireyler olmaktan alıkoyacak bir adımdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ise adeta öğretmenlik mesleğini yok sayıyor, öğretmenin diplomasını geçersiz kılıyor.  ÖMK yani Öğretmene mobbing kanunu! Öğretmenin adı var, fikri yok, değeri yok. Diploması geçersiz kılınmak istenen tek meslek öğretmenlik! Üniversite mezuniyeti, uzmanlık belgesi olan diploması artık yok hükmünde. Öğretmenleri, unvanlarla kategorize etmeye, eğitim barışını bozmaya devam. Sınav yok ama Milli Eğitim Akademisi var! Muğlak ifadelerle idareye disiplin hükümleri üzerinden yetkiler var. Özel okul öğretmenlerinin talepleri yok. İktidar kendisini devletin sahibi yerine koyuyor. Devlete alınacak memura, görevde kalmasına, yükselmesine ben karar veririm diyor. Bu girişim AKP’nin kendi memurunu seçme yöntemidir. Anayasayı yok saymadır. Kamuda personel alımında, Anayasaya aykırı köklü bir değişikliktir.  Yakın zamanda tüm bakanlıklarda bu uygulamalara başlamak niyetinde oldukları nettir. Tekrar vurguluyoruz, siyasi iktidarlar devletin sahibi değildir.  Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyetin temel taşı olan laik ve bilimsel eğitim sistemi, bu taslaklar ile yok edilmek isteniyor. Öğretmenlik mesleği ise itibarsızlaştırılarak, eğitimdeki nitelik düşürülmeye çalışılıyor. Bu taslaklar, sadece eğitimi değil, tüm toplumu olumsuz etkileyecek ve Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atacak adımlardır.

Bu taslaklara karşı sessiz kalmamalıyız. Laiklik ve bilimsel eğitimden taviz vermeden, Atatürk ve Cumhuriyeti savunarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Sesimizi yükseltelim, bu gerici adımları durduralım. Eğitimde laiklik, bilimsellik ve öğretmenlik onuru için hep birlikte mücadeleye. Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyet değerlerini korumaya devam edelim” dedi.

 

Ferhat Yılmaz’ın Karne Notu Açıklandı

 

Eğitim öğretim yılı sonunda Milli Eğitim Mğdğrğ Ferhat Yılmaz’a karne çıkardıklarını belirten Eğitim İş Çanakkale Şubesi Başkanı Serkan Serbes  “Türkiye’de 18 milyon, Çanakkale’de ise 84 bin öğrenci bir yıllık çalışmalarının değerlendirildiği karnelerini aldı. Biz de Eğitim-İş Çanakkale Şubesi olarak Çanakkale’deki 84 bin öğrenci, 7 bin öğretmen ve veliler adına Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’ ın karnesini hazırladık. Bildiğiniz üzere Ferhat Yılmaz ilimizde Milli Eğitim Müdürü olarak 6. yılını dolduracaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaşanan kaosu ve dağınıklığı toparlamak üzere göreve getirilen Ferhat Yılmaz, kendisinden beklenen başarıyı gösterememiş, Çanakkale’nin eğitim sorunlarını doğru bir şekilde okumayı ve çözümler için doğru plan ve projeleri yazmayı başaramamıştır. Çanakkale’de eğitim adeta can çekişmektedir. Bu nedenle karne değerlendirmesini, böylesine büyük bir potansiyele sahip, üretmek isteyene çok önemli fırsatlar tanıyan Çanakkale gibi bir kente yakışmayan bu eğitim tablosunu göz önünde bulundurarak gerçekleştirdik” dedi.

Sayın Ferhat Yılmaz’ın Karne Notları Şöyledir; Eğitimi Dinselleştirme: Türkiye’de tarikat ve cemaatlerin vakıf ve dernek görünümüyle eğitimin en önemli paydaşı haline getirildiği Millî Eğitim Bakanlığı protokolleri Çanakkale’de de uygulamaya geçirilmiş, ÇEDES gibi gerici projeler Çanakkale’de de yaygınlaştırılmıştır. Laik-bilimsel eğitim yerine eğitimi dinselleştirmek için çalışan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’a eğitimi Dinselleştirme alanındaki üstün gayretlerinden dolayı 5 veriyoruz.

Eğitimi Özelleştirme ve Ticarileştirme; Çanakkale yıllardır derslik açığı fazla olan iller arasındadır. Ferhat Yılmaz’ın görev yaptığı 6 yıl boyunca bu açığı kapatacak önlemleri alamaması, Çanakkale’de kalabalık sınıf ve ikili eğitim sorununun devam etmesi, bu sorunlar nedeniyle özel okullara yönelmek zorunda kalan veli sayısının artması, okulların zorunlu ihtiyaçlarını ancak veli bağışları ve aidatlarla karşılaması sorunları devam ederken, tüm bu sorunlara çözüm üretmeyen ve sermayeyi destekleyen Ferhat Yılmaz’a Eğitimi Özelleştirme ve Ticarileştirme başarısından dolayı 5 veriyoruz.

Nitelikli Eğitim Ortamı Sağlama; Çanakkale’de okulların büyük çoğunluğu duvarlarla çevrili dersliklerden oluşmaktadır. Sanatın, sporun, oyunun, kütüphanenin, laboratuvarın olmadığı binalarda eğitim adı altında bilgi ezberlemeye yönlendirme bir eğitim olmadığı gibi nitelik bakımından da son derece düşük bir seviyededir. Çanakkale’deki çocuklara nitelikli eğitim ortamı sağlayamayan Ferhat Yılmaz’a Nitelikli Eğitim Ortamı Sağlama alanından 0 veriyoruz.

Personeli Koruma- Yandaşı Koruma; Okullarda öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin güvenliğini sağlamayan, ellerine geçirdikleri ilk fırsatta eğitim emekçilerini soruşturma sopasıyla yıldırmaya çalışan, eğitim emekçilerinin mesleki motivasyonlarını sağlamayı ve saygınlıklarını korumayı görev edinmek yerine tüm yetkilerini yandaş yöneticilere daha geniş alanlar açmak için kullanan Ferhat Yılmaz’a Personeli Koruma alanından “0” Yandaşı Koruma alanından 5 veriyoruz.

Okullar Arası Ayrımcılık; Çanakkale’de 400’ü aşkın eğitim kurumundan yalnızca 6’sı Fen Lisesi, yalnızca biri Güzel Sanatlar Lisesi iken her mahallede İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu bulunmaktadır. Diğer okul türlerinde sınıf mevcudu 50’ye yaklaşmışken sınıf mevcudu 10’u bile bulmayan İmam Hatip Okulları’nın her olanağa sahip olması okullar arası ayrımcılığın en bariz örneğidir. Bu alandan da Sayın Ferhat Yılmaz’a 5 veriyor, ayrımcılık konusun da oldukça başarılı buluyoruz” dedi.

 

Arzu Baladur

Foto:BHA