Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal ve Prof. Dr. H.Levent Dalyancı, Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğünde görevli personel ile uygulama ve araştırma merkezi temsilcileri katıldı.

 

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal yaptığı toplantı açılış konuşmasında uygulama ve araştırma merkezleri tarafında gerçekleştirilen araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerin Üniversitemiz kurumsal akreditasyon çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

 

Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Erdem Kan tarafından Kurumsal Akreditasyon Çalışmaları ve Ara değerlendirme sürecine ilişkin katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

 

Kaynak: ÇOMÜ