Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu’na devam eden 13-14 yaş aralığındaki İlköğretim 8. sınıf düzeyinde 20 öğrenci ile gerçekleştirilen bu projede 3 müze ziyareti ve ardından STEAM etkinlikleri gerçekleştirildi. Müze ziyaretleri esnasında beni bul oyun ve drama gibi etkinliklerin de gerçekleştirilmesi öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Proje bünyesinde ziyaret edilen müzeler Çanakkale’de yer alan “Çanakkale Deniz Müzesi”, “Çanakkale Troya Müzesi” ve “Çanakkale Seramik Müzesi”. Müze ziyaretleri sonrası yapılan STEAM etkinlikleri ise sırasıyla “Savaş Gemisi Yapalım”, “En Dayanaklı Truva Atı Bizim Atımız” ve “Seramik Yapalım”  çalışmaları yer aldı. STEAM etkinlikleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Fen Laboratuvarında gerçekleştirildi.

 

Çanakkale Deniz Müzesi içerikli uygulamalı etkinliklerle Çanakkale Savaşı’nın kültürel miras açısından önemi, Çanakkale Troya Müzesi ile Dünya kültürel mirası için önemli olan Troya ve seramik sanatının gelecek nesillere aktarılması için oluşturulan Çanakkale Seramik Müzesi ile kentteki tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemi vurgulandı.

Bu proje ile öğrencilerin fen kavramlarını bağlamsal ilişkilendirme ile öğrenmeleri, sanatsal çözümleme becerilerinin geliştirilmesi, kültürel mirasın tanınması ve korunmasının öneminin farkındalığını oluşturması amaçlandı. Projeye katılan öğrencilerden alınan dönütlerin olumlu yönde olduğu görüldüğü belirtildi. Bu projeye, TUBİTAK, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Müdürü, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Troya Müzesi Müdürü, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı destek verdi.

 

Haber merkezi