Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Müzik Anasanat Dalı Öğrencileri İçin Proje ve Burs Fırsatları” başlıklı seminere Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya,  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Derya Girgin ve Dr. Öğr. Üyesi İ.Onur Tunç, ÇOMÜ akademik birim yöneticileri, Müzik Anabilim ve Anasanat Dalı akademisyenleri ve öğrencileri başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve lisansüstü öğrenci katıldı.

 

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karakaya, ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen’in yaptığı açış konuşmaları ardından söz alan Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise yaptığı açış konuşmasında, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün lisansüstü öğrencilerimiz için düzenlediği seminerler, proje hazırlama eğitimleri ve kariyer söyleşilerinin önemine değindi.

 

Üniversitemiz Müzik anasanat ve anabilim dalı öğrencilerinin sosyal dayanışma faaliyetlerine yapabilecekleri katkılar yanı sıra her çağrı döneminde sayısı artan TÜBİTAK 2209a projelerine verebilecekleri destekler konusunda da çağrısını iletti. Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Doç. Dr. Uğur Cengiz ve Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın’a verecekleri seminerler için teşekkür etti.

 

Müzik Anasanat ve Anabilim Dalı öğrencilerinin üniversitemizde yürütülmekte olan sosyal dayanışma projelerine aktif katılımının teşvik edilmesi yanı sıra Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps – ESC) projeleri hazırlama ve TÜBİTAK Burs Olanakları konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan konulu seminer etkinliğinde lisansüstü öğrencilerin ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü çatısı altında sosyal destek faaliyetlerine nasıl katkıda bulunabilecekleri, Avrupa Birliği dayanışma fonlarına nasıl katılabilecekleri ve TÜBİTAK aracılığıyla burs olanaklarını nasıl keşfedebilecekleri konusunda değerli bilgiler aktarıldı. Bu amaçla Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın “Sosyal Sorumluluk Projeleri”, Doç. Dr. Uğur Cengiz “TÜBİTAK Lisansüstü Burs Fırsatları”, Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ise “Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Projeleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Soru-cevap bölümü ardından seminer sona erdi.

 

Kaynak: ÇOMÜ