İl Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi ile stratejik planlama ve yönetim, izleme ve değerlendirme, iç kontrol sistemi, hizmetlerin niteliğini artırma ve proje hazırlama faaliyetleri yürütülüyor.

İl Milli Eğitim müdürlükleri araştırma geliştirme birimleri tarafından yürütülen bu çalışmalar kapsamında kurumsal hafızanın güçlendirilmesi, güvenli, sürdürülebilir ve nitelikli bir veri tabanı oluşturulması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığımız ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan İl Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Modülü (sgbarge.meb.gov.tr) kullanıma açıldı. İl Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Modülü'nün tanıtımı amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda çevrim içi bir toplantı düzenlendi. 81 il millî eğitim müdürlüğünden uzman personelin katılım sağladığı toplantıda modülün kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmış ve Başkanlığımız tarafından hazırlanan "Modül Kullanım Kılavuzu" katılımcılarla paylaşıldı. Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk modülün hayırlı olmasını dileyerek hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi