Böbrek nakli olan ve bacak damarlarında tıkanıklık nedeniyle normal şartlarda anjiyografi olamayacak 59 yaşındaki bir hastaya Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ilk defa  Karbondioksit Anjiyografi yapıldı. Karbondioksit anjiyografi işlemi ile yapılan ameliyatın ardından hasta kısa sürede  sağlığına kavuştu.
Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde büyük rol oynayan anjiyografiler, alerjik reaksiyon ve böbrek hasarı gibi sorunlara yol açabiliyor. Ancak son yıllarda hızla kullanılmaya başlayan karbondioksit anjiyografi sayesinde, hem böbrek yetmezliği hem de alerjik rahatsızlıkları olan hastalar önemli avantajlara sahip oluyor. Bu şanslı hastalardan biri de 59 yaşındaki Çanakkaleli bir vatandaş oldu. Böbrek nakli olan ve bacak damarlarında tıkanıklık nedeniyle normal şartlarda anjiyografi olamayacak 59 yaşındaki bir hastaya Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ilk defa  Karbondioksit Anjiyografi yapıldı.  .
Kalp ve damar hastalıklarının tanısına yardımcı olmak için kullanılan görüntüleme tekniklerinden biri olan Bt anjiyografi ile önce hastanın tıkalı damarları tespit edildi.   Damarların daha net görülebilmesi adına hastaya kontrast madde enjekte edildi. Bu sayede tespit edilen  tıkanıklıklar, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin başarılı hekimlerinin katılımı ile yapılan ameliyat sonrasında açıldı.  Çanakkale’de ilk kez uygulanan Karbondioksit Anjiyografi ameliyatı ile hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

Çanakkale’de İlk Kez Uygulandı
Periferik arter hastalığı olan ancak böbrek fonksiyonlarının sınırda olmasından dolayı konvansiyonel anjiyo uygulanmayan kişiler, Böbrek nakli olmuş, periferik atardamarın veya böbrek atardamarının  görüntülenmesi gereken kişiler, Şeker hastalığı ile beraber böbrek fonksiyonları bozulmaya başlamış damar hastaları, Hemodiyalize bağlı kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde av fistülün görüntülenmesi,  Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyonu olan kişiler ve Alerjik astım öyküsü olan kişilere uygulanan bu ameliyat, ülkemizde giderek yaygınlaşırken Çanakkale’de de ilk ke Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Risk Oluşturmadan  Ameliyatı Başarı İle Gerçekleştirdik
Damar içine karbondioksit gazı verilerek yapılan anjiyografi işleminin özellikle böbrek yetmezliği ve iyotlu kontrast madde kullanılamayan hastalarda uygulandığını belirten Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Engin Gürcü, başarılı ameliyat hakkında yaptığı açıklamada  “Hastamızın bacak atardamarlarında tıkanıklık olduğunu Dopler ultrason ile tespit ettik. Ancak hastamızın kronik böbrek yetmezliği hastalığı ve Böbrek nakli  mevcuttu. Rutin hemodiyaliz programında bulunmayan hastamızda iyotlu kontrast madde kullanımı hastamızı hemodiyalize bağımlı hale getirebilirdi. Bu nedenle hastanemizde ilk kez uygulanan Karbondioksit (CO2) anjiyografi ile balon anjiyoplasti ve stent tedavisini uygulamaya karar verdik. Bu yöntemde damar içerisine CO2 gazı verilerek anjiyografi görüntüleri elde edilmektedir. CO2 gazı ise kısa süre içerisinde akciğerler tarafından atılarak vücuttan uzaklaştırılır. Böylece  iyotlu kontrast maddeler gibi böbrek fonksiyonları üzerinde risk oluşturmamaktadır. Karbondioksit Anjiyografi ile hastamızın tıkalı olan bacak atardamarını başarılı bir işlemle açmayı başardık” dedi.

Haber Merkezi