Güney Marmara Bölgesinde öne çıkan konularda yatırımcılara fikir vermek ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla ön fizibilite raporları üreten, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), hazırladığı Mermer Atıkları Mikronize Öğütme Tesisi Ön  Fizibilite Raporu ile Bölgeye yatırımcı çekmeye devam ediyor.
Bölge Paydaşları İle Toplantılar Gerçekleştirildi
Mermer sektörünün ekonomik olarak Marmara Adasında önemli bir rol oynaması ile birlikte mermer artıklarının adada atık dağları oluşturmasının çevresel kirliliğe sebep olması nedeni ile söz konusu artıkların atık olmak yerine ekonomiye kazandırılması ve çevresel kirliliğin önlenmesine yönelik GMKA ilgili paydaşlarla çeşitli toplantılar ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda mermer atıklarının parça mermer atıkları ve toz mermer atıkları olarak iki sınıfta değerlendirildiği, parça mermer atıklarının; yol, demir yolu, baraj ve inşaatlarda dolgu malzemesi olarak, evlerde yer döşeme malzemesi vb. şekillerde kullanıldığı, toz mermer atıklarının ise; zirai amaçlı topraklarda, yemlerde, mineral içerikli yiyeceklerde, sıvalarda katkı malzemesi olarak çimento içeriğinde, kireç, cam, kâğıt, plastik ürünleri, şeker vb. ürünlerin üretim süreçlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik GMKA, Balıkesir’in Marmara İlçesi özelinde Mermer Atıkları Mikronize Öğütme Tesisi Ön Fizibilite Raporu hazırlanmasına ilişkin çalışmalara başlamış ve paydaşlarla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. Ön Fizibilite Raporu ile hem mermer artıklarının yeniden üretim süreçlerine dahil edilerek ekonomiye kazandırılması hedeflenirken hem de çevreci yaklaşımla adada kronik hale gelen çevresel sorunun bertaraf edilmesine katkı sunulması amaçlandı.
 
Rapor Hayata Geçirilerek Bölgeye 5 Milyon Dolarlık Yatırım Yapıldı
GMKA tarafından hazırlanan rapor, Marmara Adasında faaliyet gösteren bir yatırımcı tarafından hayata geçirilerek Ada Kalsit Mikronize Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adında bir firma kurulmuş ve firma adaya 5 Milyon Dolarlık yatırım yapmış durumdadır. Aynı amaca yönelik olarak Marmara Adasında yer alan ruhsat sahibi ve fabrika sahiplerinden oluşan yatırımcıların bir araya gelmesiyle, Marmara Kalsit Mikronize Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adında bir firma daha kurulmuş olup daha büyük ölçekte bir yatırımın gerçekleştirilmesi yatırımcılar tarafından planlanlanıyor.
Türkiye’deki Mermer Rezervlerinin %25’i Balıkesir’de
Balıkesir maden kaynakları bakımından 20’yi aşkın maden çeşidi ile önemli bir potansiyele sahiptir. Maden çeşitliliğinin yanı sıra rezerv bakımından bazı madenlerin zengin yataklarına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz, Dünya mermer rezervinin yaklaşık %35’ine sahip olup Türkiye’deki mermer rezervlerinin %25’i Balıkesir’de bulunmakta ve bu rezervin %92’si olan 1.200.000.000 m3 rezerv ile Marmara Adası mermer sektöründe öne çıkmaktadır. Marmara adasında 40’a yakın mermer üreticisi firma faaliyet gösteriyor.
Yatırımcılar İçin Dijital Platform: www.yatirimadestek.gov.tr
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, bünyesinde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan ön fizibilite raporlarının yatırımlara dönüşmesi konusuna çok önem veriyor.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Mermer Atıkları Mikronize Öğütme Tesisi Ön Fizibilite Raporu, Kalkınma Ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgelerde öne çıkan konularda hazırladıkları ön fizibilite raporlarının yatırıma dönüşmesi konusunda güzel bir örnek oluyor.
Hazırlanan ön fizibiliteler, yatırımcılar için kolay erişilebilir olması amacıyla www.yatirimadestek.gov.tr adresinde Yatırım Fırsatları başlığı altında yayınlanıyor.  Ayrıca GMKA’nın hazırladığı fizibilite ve daha birçok dokümana www.gmka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: GMKA