Müsilaj Eylem Planı kapsamında, temiz tarım ürünlerine erişimine katkı sunmak amacıyla üreticilerin tarımsal üretim öncesi doğru gübre kullanımını teşvik etmek için ve üreticilerimizin gübre maliyetini düşürüp, verimini arttıracak olan ücretsiz Toprak Analizi Projesi başlatıldı.
Belediyenin yerel kalkınma birimi tarafından hayata geçirilen projede, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapılan sözleşme kapsamında Araştırma Merkezindeki Toprak Analiz Laboratuvarında Kapsam 1 - (İşba+Ph+EC+Fosfor+Potasyum+Kireç+Toplam Organik Madde) analizi, tüm üreticilere ücretsiz olarak yapılacak.
Ücretsiz Toprak Analizinden yararlanmak isteyenler, ÇKS Belgesi (varsa) ve Nüfus Cüzdanı ile belediyenin Yerel Kalkınma Birimi’ne başvurması isteniyor.
 
Haber fmerkezi