Tarihin hemen her ölçeğinde ve dünyanın her noktasında kadınların maruz kaldığı cinsiyetçi yaklaşım ve bununla birlikte ortaya çıkan olumsuz sonuçlar, 8 Mart tarihini evrensel ölçütte kadınların hak arayışının odak günü haline getirdiğini hatırlatan Başkan Gökhan, mesajında şu sözlere yer verdi; “Var olmanın, gücün, hakların veya başarının ölçütü olmayan cinsiyet, kadınların karşısına bir tabu gibi dikilmiştir. Dünyada pek çok kadın cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık, fırsat eşitsizliği, taciz, istismar, şiddet, baskı gibi insanlık dışı uygulamalara varan sonuçları yaşamak, göğüslemek durumunda bırakılmıştır. Ve yine o kadınlarımız uğradıkları bu haksız tutuma hem kendileri hem sesini duyuramayan hemcinsleri adına ve ayrıca bu yaşananlara sessiz kalanların inadına yüksek sesle haykırmaktalar her 8 Mart’ta.
 
İnsan haklarına aykırı, uygarlıktan uzak, çağdışı ve kötülüğün de ötesinde olan tüm bu olayların tersine; bildiğimiz, inandığımız ve buna göre davrandığımız tek bir gerçek vardır; o da kadın ve erkek eşittir. İkisi de bu dünyanın bir parçası, bu düzenin kıymetli unsurlarıdır. Kadınlarımız, kendilerine dayatılanın aksine toplum hayatının her noktasında var olabilecek ve istediklerini olabilecek, yapabilecek, üstlendikleri her görevi başarıyla yürütüp geliştirebilecek güç ve potansiyeldedir.
 
Bu düşüncelerimin arkasında ayrıca; hemşerilerimin teveccühü ile yönetiminde bulunduğum Çanakkale Belediyesinin Belediye Başkan Yardımcılığı ve Birim Müdürlüğü gibi en yüksek kademeleri başta olmak üzere çoğunluğu kadın olan çalışma arkadaşlarımın varlığı ve kentimize güç katan esnaf, iş insanı, şoför, öğretmen, girişimci, anne ve daha pek çok unvanı layıkıyla taşıyan kadınlarımızın olduğunu bilmemin haklı gururu da var. Bu kente, bu ülkeye, bu dünyaya emek veren, can veren, yaşatan, üreten tüm kadınlarımızın haklı mücadelelerinin her zaman yanında olduğumuzun bir kez daha bilinmesini isterim.
 
Varlıkları ve dünyaya kattıkları ile yaşamın vazgeçilmez bir rengi olan, her daim yan yana, omuz omuza yürüdüğümüz tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyor, hepsine özgür ve mutlu bir yaşam diliyorum.”
Haber Merkezi