Türkiye'deki tüm aile hekimliklerinde, vatandaşların, hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı izlem taramalarına alınması zorunlu hale getirildi.
 
Hipertansiyon, diyabet, obezite, kanser, kalp-damar hastalıkları gibi kronik hastalık taramalarıyla birlikte yaşlı izlem taramaları da zorunlu hale geldi. Aile Hekimleri belli periyotlarla hastaları kontrol edecek. Böylece bazı hastalıklar erken dönemde tespit edilmiş olacak. Yeni uygulama kapsamında her hekim 30-65 yaş arası kadınları Aile Sağlığı Merkezlerine çağırarak rahim ağzı kanseri taraması yapacak. Ayrıca, 50-70 yaş arası herkesin kalın bağırsak kanseri taraması gerçekleşecek.
18 yaş üstünün kan basıncı ölçümü yapılacak

18 yaşından büyükler ise yılda en az bir kez kan basıncı ölçümü için aile sağlığı merkezlerine davet edilecek. 40 yaş ve üstü kişilerin bir kez kalp-damar hastalığı, diyabet ve obezite riski hesaplanacak. Böylece 10 yıl içindeki ölümcül kalp hastalığı, inme ve geçici inme riskleri hesaplanacak. Ayrıca 65 yaş üstü herkes "yaşlı izlem taramalarına" alınacak. Yılda en az bir kez fiziksel muayene ve laboratuvar incelemeleri yapılacak. Aile Hekimleri tarama sonuçlarını Hastalık Yönetim Platformu'na işleyecek.
Haber Merkezi