Özellikle kurak geçmesi beklenen bu yıl da Ülkenin her alanında olduğu gibi Çanakkale’de de sistemlerini oluşturan ve bu yıl kuraklık da göz önünde bulundurularak Devlet Su İşleri Tarafından yapılan açıklamada sulama sezonunun başladığı açıklandı.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde son yıllarda  büyük artış yaşanıyor. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte, su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynakları azami  bir şekilde değerlendirilmesi ve en verimli şekilde kullanılması gerekiyor . son yıllarda ülkemizde de görülen kuraklık ve yağış azlığı nedeni ile bu sezon  suyun dikkatli kullanılması gerektiğini gösteriyor. Bu kapsamda Ülkenin her alanında olduğu gibi Çanakkale’de de sistemlerini oluşturan ve bu yıl kuraklık da göz önünde bulundurularak Devlet Su İşleri Tarafından yapılan açıklamada sulama sezonunun başladığı açıklandı.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ’Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ‘SU ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı ‘Sulama yatırımlarımızda hamle yılı’ olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” dedi.

Çanakkale İlimizde 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı
Bu kapsamda Çanakkale İlinde 25 Nisan tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 467 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,’ Çanakkale İlimizde toplam 467 bin 100 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 Milyar 425 Milyon 675 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Genel Müdür Yıldız, ’Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. ‘dedi.