Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 ek tedbirlerini görüşerek yeni kararlar alırken bazı kısıtlamalar da getirdi.
 
Vali İlhami Aktaş başkanlığında Covid-19 Ek Tedbirlerini görüşmek üzere toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; ‘Maske Takma zorunluluğu, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının ayakta yolcu kapasitesi, Tüm yeme/içme yerlerinde ya da eğlence yerlerinde yapılan müzik yayınları, Covid 19 denetimlerinin sürekliliği, İdari para cezalarının tahsili, Festival ve bezeri etkinlikler’ hakkında görüşerek kararlar aldı.
 
İl umumi hıfzıssıhha kurul karaları şöyle açıklandı; “İçişleri Bakanlığının 08.09.2020 tarih ve E. 14533 sayılı Genelgesi gereği; başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alman tedbirlere yeterince riayet edilmemesi nedeniyle ve Çanakkale ilçelerini kapsayacak şekilde;
1.İl genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımızın zorunlu olarak istisnasız maske takmasına,
2.Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; aşağıda belirtildiği şekilde araçların tipi ve ticari adı dikkate alınarak ayakta yolcu sayısı kadar yolcu alınmasına,
 
 Açıklama yok.
 
Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında kesinlikle ayakta yolcu alınmamasına,
3.Turizm işletme belgesi olan otel restoran vb. tesisler dahil tüm restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin konuyla ilgili gerekli tüm tedbirleri almasına,
4.Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alman tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına,
5.Koronavirüsle mücadele kapsamında alman tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine.
6.Ayrıca, Koranavirüs salgınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği kontrollü sosyal hayat döneminde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında toplu şekilde bir araya gelmemelerine, herhangi bir zorunluluk taşımayan, eğlence amacıyla festival vb. etkinliklerin düzenlenmemesine.
Belirtilen esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alman kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.”


Kaynak: Haber Merkezi