Çanakkale Barosu yönetim kurulu, Avukatlık Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklerin geri çekilmesi çağrısını yineledi.
 
Konuyla alakalı Baro’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Baroların yapısı, çoklu baro, baroların organları ile TBB delege sistemi de dahil olmak üzere Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklerin yaratacağı sakıncalar, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın da içinde olduğu Baro Başkanları ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı’ndan oluşan heyetle, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç, TBMM’de bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri 10.06.2020 tarihinde ziyaret edilerek sakıncaları paylaşılmış ve değiştirilmesi düşünülen konularda teklifin geri çekilmesi tüm ziyaretlerde dile getirilmiştir. Verilen cevaplarda değişikliklerin durdurulacağı konusunda olumlu kanaate varılmış iken değişiklik çalışmalarının devam ettiği, yapılan itirazların sonuçsuz kaldığı görülmektedir. Korona Virüs pandemisinin olumsuz etkilerinin artarak devam ettiği bu günlerde, Avukatların ekonomik ve sosyal anlamda ciddi sorunları bulunmaktayken, Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikte ısrar edilmesi ülkemize fayda getirmeyecektir. Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin görüşü alınmadan Avukatlık Kanunu’nda tek taraflı değişiklik yapmak yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devleti anlayışına açıkça zarar verecektir. Yapılması düşünülen değişiklikler bugüne kadar barolarla paylaşılmamış ve içeriğinin ne olduğu bilinme imkânı sağlanmamıştır.  Ancak kamuoyuna yapılan haber ve açıklamalardan çoklu baro ve barolarda seçim sistemi değişikliğinin getirileceği görülmektedir. Çoklu baro, Avukatların siyasi görüşüne, etnik kimliğine ve mezhebine göre baroların kurulmasına yol açacak, baroların bölünmesini sağlayacaktır. Böylelikle barolardan CMK ve Adli Yardım hizmeti alan vatandaşlarımızı mağdur edecek, meslektaşlarımızın avukatlık meslek kurallarına uygun çalışıp çalışmadığı denetimini sekteye uğratacaktır. En önemlisi siyasi görüşü veya etnik kimliğine göre oluşan baroya mensup Avukatların üstlendiği davalarda, Hakim ve Savcıların iradeleri etkilenecek yanlı kararlar verilmesine sebep olunarak yargı bağımsızlığı yok edilecektir. Baroların seçim sisteminde nisbi temsil uygulaması, barolarda yönetim zafiyetine ve karar alma mekanizmasının bozulmasına yol açacaktır. Yapılması düşünülen en vahim değişiklik ise Anayasamızın 135. Maddesinde bizlere tanınan ve Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddelerinde açıklanan hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ile korumak maddelerinin kaldırılmasıdır. Bu değişiklikle kadına yönelik şiddette, çocuğun cinsel istismarında, adil yargılama hakkında, işkence ve kötü muameleye karşı mücadelede, doğanın katledilmesinden kaynaklı çevre davalarında baroların halkı savunmasını imkânsız kılınacaktır. Kamuoyunu meşgul eden ve planlanan değişiklikler gerçekleştiğinde hedeflenen; baroların etkisizleştirilmesi, işlevsizleştirilmesi ve siyasallaştırılmasıdır. Hukuk Devleti, bağımsız ve güçlü yargının olması halinde vardır. Bağımsız savunma olmadan, bağımsız yargı da olamayacaktır. Çanakkale Barosu olarak Avukatlık Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklerin geri çekilmesi çağrısını son kez yineliyoruz. Aksi halde demokratik hak arama özgürlüğünün gereklerini yerine getirmeye başlayacağımızı kamuoyuna saygıyla paylaşıyoruz.”
 
Haber Merkezi