Çanakkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Soykan, yaşanan pandemi sürecinin muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin toplum için ne kadar önemli olduğunun  bir kere daha anlaşılmasını sağladığını belirtti.

Başkan Soykan  yaptığı açıklamada “Mali müşavirlik mesleği yeni dünya düzeninde, ülkemizde ve dünyada güvenilir işletme danışmanlığı olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Bunun gerçek sebebi ise  mali müşavirlerin hizmet verdikleri  işletme, ortak ve yöneticilerine en yakın kişi konumunda bulunuyor olmasıdır. İşletmelerde ortaya çıkan veya çıkması olası durumlarda danışılan kişilerin en başında meslek mensuplarımız gelmektedir.  Bu durum birçok konuda uzmanlık gerektirmekle birlikte biz meslek mensuplarına da önemli sorumluluklar yüklemektedir. Dünyanın saygın kuruluşları tarafından ardı ardına yayınlanan raporlardan da görüleceği üzere, önümüzdeki 20 yıllık sürecin dijitalleşme dönemi olacağı çok açıktır.  İşletmeleri bu dijitalleşme çağına taşıyacak adımlar da biz mali müşavirlerle atılacaktır. Covid-19 iş yapış stratejilerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini bizlere öğretti. Bu süreç bize daha fazla katma değerli, teknoloji ve ar-ge projelerine dayalı işlere odaklanmamızı işaret etmekte. Bizler meslek olarak bu farkındalığın ve dönüşümün en önünde yer almalıyız.  Bu zorlu pandemik süreçte meslek mensuplarımız vergilerin tahakkuku, kısa çalışma ödeneklerinin oluşturulması, ücretsiz izin başvurularının hazırlanması gibi birçok hizmetle alakalı olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam etmiştir. Güvenilir işletme danışmanı olan mali müşavirlerimiz, sundukları katma değerli hizmetlerle bundan sonrada işletmelerin yeni normale hazırlamasında önemli bir fonksiyona sahip olacaktır. Meslektaşlarımız ve sundukları hizmetler,  işletmelerin yaşam döngülerini sürdürebilmeleri, yeni süreçlere kendilerini hazırlayabilmeleri, finansal piyasaların etkinliğini koruyabilmeleri, kamu finansmanının sağlanabilmesi için hayati öneme sahip bulunmaktadır. Mali müşavirlerin sunduğu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanılırsa ve işletmelerimizin önü açılırsa bu kırılgan ekonomik süreçten en az hasarla çıkabiliriz” dedi.
Haber Merkezi