Memur-Sen’in kuruluşunun 25.yılı olması sebebiyle Çanakkale Memur Sen İl Başkanı Suat Özen, mesaj yayımladı. Özen, mesajda, “Sivil, demokrat, özgürlükçü bir anlayışla çalışma hayatı ve sivil toplum hareketine yön veren soylu mücadelemiz 25. yılını tamamladı. Hakça paylaşım, onurlu bir yaşam için 25 yıldır durmayan bir yürüyüş” ifadelerini kullandı.
 
Çanakkale Memur Sen İl Başkanı Suat Özen, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: ”İnsan ve emek kavramlarını mücadele azmiyle harmanlayan, soylu mücadelesinden taviz vermeden, yerelden evrensele emek ve ekmek için durmadan çalışan Memur-Sen 25 yaşında. Bundan tam 25 yıl önce Mehmet Akif İnan isminin bütün yönleriyle müsemma bir zeminde insana değer, emeğe güç, mücadeleye örgüt kazandırmak adına Memur-Sen’i sendikal hayata kazandırmıştır. İlk günden bugüne kadar, öznesi ve önceliği insan, yönü adalet, özgürlük ve hakkaniyet, yöntemi erdemli, akademik ve çözüme odaklı hizmet sendikacılığı anlayışı doğrultusunda emeğin, emekçinin ve ekmeğin hizmetinde olduk. İrfanı ve ahlakı merkezine alan Memur-Sen       özgürlük yolculuğunu ve adalet hedefini vizyon ve misyonunun başlangıcı sayar.”
 
“EKMEĞİ ÇÜRÜMEYE MAHKUM EDEN HER ŞEYİN KARŞISINDAYIZ”
“Memur-Sen güçlü olmanın değil doğru olmanın, haklı olmanın değil hakla olmanın, büyük olmanın değil güzel ve iyi olmanın makuliyetine ve makbuliyetine inanan insanların sorumluluk paylaştığı bir başlangıç öyküsüne sahiptir. 25 yılda her biri diğerinde hayat bulan ve paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte yaşamanın gereği değil onuru sayan, birlerden milyonlara ulaşan bir aileyiz. Ankara’da bir odada başlayan mücadelemiz; 25. yılın şafağında dünyada ve yedi kıtada adından, iradesinden, hassasiyetlerinden ve kavramlarından bahseden evrensel soylu mücadele platformuna dönüşmüştür. Memur-Sen; üyemizin, ülkemizin, insanlığın ve yer kürenin sorunlarını çözen, refah arayışlarına bir öncü bir paydaş olma iradesini ıskalamadan yola revan olanların öyküsüdür. İnsana, emeğe ve hakka dair her şeye taraf olan ve her kesimle insan, medeniyet ve değer parantezinde ortaklaşabilen duruşun gönüllerdeki adıdır Memur-Sen. Memur-Sen; 25 yıllık bir erdemliler mücadelesinin öncüsü olmasıyla birlikte, gerçekte ve hakikatte asırlar öncesinden seslenen ve asırlar sonrasına yürüyen inanç kulvarının adıdır. Memur-Sen, gönül coğrafyamızda Altaylar’dan Tuna’ya, Bahçesaray’dan Mısrata’ya değin mazlumun, mağdurun ve yol gözleyenin çağrısına bir kulak, darlığına bir nefesin adıdır. İnsan olma erdemini küçülten ve alçaltan, insana ve insanlığa zulmeden, milli iradeyi yok sayan, emeği sömürüye, ekmeği çürümeye mahkum eden her şeyin karşısındayız. İhtiyaçları sınırsızlaştırıp imkanları kısırlaştıran kapitalist sınıf sisteminin karşısında bir mevzi, o mevzide başı dik duruşun hafızalardaki adıdır Memur-Sen. Kamu hizmetleri zemininde emeğin sömürü sahası olarak atfettiğimiz sözleşmeli personel uygulaması ne adil ne de gereklidir. Kamuda eşit ve güvenceli istihdam anlayışı hakim olmalı. İlk günkü heyecanla, mücadele azmimizden taviz vermeden, geri çekilmeden, emeğin, ekmeğin ve alın terinin hakkını teslim etmeden sadece yerel için değil evrensel barışın sağlanması için de gece gündüz demeden çalışacağız.”
 
“PEK ÇOK ŞEYDE MEMUR-SEN’İN İMZASI VARDIR”
Kamu görevlileri sendikacılığının 4688 sayılı Kanun’la yasal zemine kavuşmasından, toplu görüşme garabetini bitirip ‘toplu sözleşme’ hakkının elde edilmesine, başörtüsü yasağı zulmünün bitirilmesine kadar pek çok şeyde Memur-Sen’in imzası vardır. Kamu vicdanı parantezinde Memur-sen, insani değerlerimiz ve milli hassasiyetlerimizle restleşen demokrasi kültürünü ve insan haklarını yok sayan zamanı ve mekânı önemli olmaksızın her durumda hakkın ve haklının yanında bir omuz olmuştur. Zalimin adı fark etmeksizin Kudüs’te, Arakan’da, Suriye’de, Doğu Türkistan’da emperyalizmin, despotizmin, savaşın ve vahşetin karşısında insanın ve insanlığın vicdanı olarak, ses yükseltmenin adı Memur-sen’dir. Cuma namazı izninden Hac iznine, katsayı engelinden kesintisiz sekiz yıllık eğitim dayatmasının kaldırılması gibi birçok antidemokratik uygulamanın kaldırılmasında Memur-Sen bir öncü olarak yer aldı. 31 Mart yerel seçimlerden sonra el değiştiren belediyelerdeki memura, sözleşmeli personele, işçiye yapılan zulüm ve emekçiye yapılan kıyımla mücadelenin altında Memur-Sen’in imzası yer aldı. Memur-Sen, sadece emek hareketi olarak değil, aynı zamanda merhamet hareketi olarak savaştan depreme, yoksulluktan açlığa, sel baskınından salgına; insanı ve insanlığı tehdit eden tüm felaketlere karşı dayanışma ve paylaşma ruhunu ortaya koymuştur. ‘Kamu hizmeti memurlar eliyle yürütülmeli ve kamu personel sisteminde temel istihdam modeli kadrolu memur statüsü olarak kabul edilmeli’ iradesi de Memur-Sen eliyle ortaya konuldu. Sivil, demokrat, özgürlükçü bir anlayışla çalışma hayatı ve sivil toplum hareketine yön veren soylu mücadelemiz 25. yılını tamamladı. Hakça paylaşım, onurlu bir yaşam için 25 yıldır durmayan bir yürüyüş… Türkiye’de emeğin, tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda kardeşliğin, insanlığın ve dayanışmanın sesiyiz. Vesayetin düşmanı, millet iradesinin yanındayız. Demokrasi mücadelesinin savunucusu, emeğin güçlü sesiyiz.”
 


Kaynak: Haber Merkezi