Ancak sürekli ve aşırı ayak terlemesi, tıbbi olarak "hiperhidroz" olarak bilinen bir durumun veya başka sağlık sorunlarının bir belirtisi olarak ortaya çıkar.

 

HİPERHİDROZ

Ayak terlemesinin en yaygın nedeni, primer (birincil) hiperhidrozdur.

 

Bu durum, vücudun ter bezlerinin aşırı aktif olması sonucu ortaya çıkar ve belirli bir sebebe bağlı değildir.

 

Primer hiperhidroz, çocukluk veya ergenlik döneminde başlar ve genetik bir bileşene sahiptir.

 

Ayak tabanı, avuç içi ve koltuk altları gibi bölgelerde aşırı terleme görülür.

 

Bu durum çoğu zaman sosyal ve psikolojik sorunlara yol açar fakat sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturmaz.

 

SEKONDER HİPERHİDROZ

Sekonder (ikincil) hiperhidroz, altta yatan başka bir sağlık sorununa bağlı olarak ortaya çıkan aşırı terlemedir.

 

Bu tür bir terleme, genellikle tüm vücutta görülür ve aniden başlar.

 

Sekonder hiperhidrozun nedenleri arasında; tiroid hastalıkları, diyabet, menopoz, obezite, bazı ilaçlar ve nörolojik bozukluklar yer alır.

 

TİROİD HASTALIKLARI

Tiroid bezinin aşırı aktif olması (hipertiroidizm), vücudun metabolizmasını hızlandırarak aşırı terlemeye neden olur.

 

Hipertiroidizmin belirtileri arasında; hızlı kalp atışı, kilo kaybı, sinirlilik, uyku sorunları ve sıcak hassasiyeti yer alır.

 

Tiroid hormonu seviyelerinin kontrol edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması, aşırı terlemenin yönetilmesini sağlar.

 

DİYABET

Diyabet, vücudun kan şekeri seviyelerini düzenleyemediği bir durumdur ve sinir hasarına yol açarak terleme sorunlarına neden olur.

 

Diyabetik nöropati, özellikle ayak tabanlarında aşırı terlemeye yol açar.

 

Kan şekeri seviyelerinin kontrol altına alınması ve düzenli tıbbi takip, bu tür terleme problemlerinin yönetilmesini sağlar.

 

MENOPOZ

Menopoz, kadınlarda adet döneminin sona erdiği ve hormonal değişimlerin yaşandığı bir süreçtir.

 

Bu dönemde sıcak basması ve gece terlemeleri gibi belirtiler yaygındır. Ayak terlemesi de menopozun bir belirtisidir.

 

Hormon replasman tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri, menopoz belirtilerinin hafifletilmesine yardımcı olur.

 

ANKSİYETE VE STRES

Anksiyete ve stres, vücudun tepkilerini tetikleyerek aşırı terlemeye sebep olur. Bu durum, özellikle ayak tabanlarında belirgindir.

 

Stres yönetimi teknikleri, terapi, ilaç tedavisi anksiyete ve stresin yol açtığı terleme sorunlarının yönetilmesine yardımcı olur.

 

NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR

Bazı nörolojik bozukluklar da aşırı terlemenin bir sebebidir. Örneğin; Parkinson hastalığı, sempatik sinir sistemini etkiler ve ter bezlerinin aşırı çalışmasını sağlar.

 

Nörolojik bozuklukların tedavisi, terleme sorunlarının hafifletilmesini sağlar.

 

İLAÇLAR

Bazı ilaçlar kişi üzerinde çeşitli yan etkiler gösterir. Bu yan etkilerden biri de aşırı terlemedir.

 

Eğer sıklıkla ayak terlemesi yaşıyorsanız bu durumun sebebi kullandığınız herhangi bir ilaç olabilir. İlaç kullanmıyorsanız ayak terlemesi başka bir hastalığın belirtisi olabilir.

 

OBEZİTE

Obezite, vücudun aşırı terlemesini sağlayan bir durumdur. Fazla kilo, vücudun ısıyı düzenleme yeteneğini etkiler ve ter bezlerinin daha fazla çalışmasına yol açar.

 

Bu noktada kilo vermek aşırı terleme sorununu hafifletecek en önemli yöntemdir.

 

Kaynak: www.medicalpark.com.tr