Zeytin üretimi açısından Bursa ve Balıkesir'in ardından önemli bir konumda olan Çanakkale'de, üretimin artırılması için zararlılarla mücadele öne çıkıyor. Özellikle Zeytin Güvesi gibi zararlılar, üreticiler için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ancak Çanakkale Ziraat Odası, bu sorunu çözmek adına uygun fiyatlarla ilaç teminini üreticilere sunuyor.

Zararlı ile mücadelenin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Zeytinin en önemli böcek zararlılarından biri olan zeytin güvesi,  zeytin üretimi yapılan hemen hemen her yerde bulunmaktadır. Zararlının zeytin dışındaki diğer konukçuları, yabani zeytin akçakesme,  yasemin, kurtbağrı  vb. olduğu bilinmektedir. Ekonomik öneme sahip hem sofralık hem de yağlık zeytin üretimi Güney Marmara Bölgesinde ve yaygın olarak Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde olarak yapılmaktadır. Zeytin güvesi özellikle sofralık zeytin üretim alanlarında, zeytinin yaprak, çiçek ve meyve gibi her fenolojik döneminde bir nesil vererek iklim şartlarına bağlı olarak yılda 3 döl vermektedir. Çalışmada, Bursa ve Çanakkale ili zeytin bahçelerinde önemli bir zararlı olan zeytin güvesinin tanınması ve mücadelesi hakkında çiftçilerin bilinç düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Özellikle sofralık zeytinlerde sık görülen zararlılarla her dönemde farklı mücadeleler gerektiriyor. Bu da özellikle üreticileri ilaç almada sıkıntıya soktuğunu belirten ve bu nedenle üreticiye zamsız ilaç temininde bulunduklarını söyleyen Ufuk Ünver  “Ergin kelebeğin genel görünüşü gümüşü renklidir. Üst kanatların üzerinde siyah renkli lekeler ve kenar uçlarında da gümüşi renkli saçaklar bulunur. Larvaları, genellikle kirli beyaz ve sarımtrak renktedir. Pupa dıştan görülebilen seyrek dokulu beyaz bir kokon içinde bulunur. Zeytin güvesi her döl zeytin ağacının ayrı fenolojik dönemlerinde zararlı olur. Her döl zarar yaptığı döneme göre yaprak dölü, çiçek dölü ve meyve dölü olarak isimlendirilir. Zeytin güvesi zarar şekli, zeytin güvesinin larvaları oluşturmaktadır. Zeytin güvesi larvalarının meydana getirdiği zararları zeytin ağacının 3 ayrı fenolojik döneminde incelemek mümkündür. Yaprak dölü zararı: Larvalar, yaprağın iki epidermisi arasında, açtıkları galerilerle, yaprak ve sürgün uçlarında beslenmeleri ile zararlı olur. Çiçek dölü zararı: Larvalar, çiçek salkımları arasında beslenerek salkımlardaki tomurcuk ve çiçekleri tahrip ederek meyve tutumunu önlerler. Meyve dölü zararı: Yumurtadan yeni çıkan larvalar meyvenin içine meyve sapı dibinden girerek meyve ile meyve sapının birleştiği kısmı tahrip eder ve bu meyvelerin dökülmelerine neden olur. Zeytin güvesinin meyvelerdeki zarar oranı yıllara ve bölgelere göre değişir. Bazı yıllarda bu zarar %30’a kadar ulaşan ürün kaybına neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.

 

Zararlı ile mücadelenin şart olduğuna ve ilaçların uygun fiyatla Ziraat Odasında bulunduğunu ifade eden Başkan Ünver,  “Zararlının tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin %10’unda canlı “yumurta+larva” olması halinde ilaçlama yapılmalıdır. Mayıs ayının ikinci yarısında yapılan kontrollerle uygun ilaçlama zamanı saptanır. Ancak zararlının mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde çiçek dölünde, ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama zamanını belirlemek için Delta tipi feromon tuzaklardan yararlanılır. Bu tuzaklar nisan ayında bahçelere asılarak haftada bir kez kontrol edilir. Zeytin güvesinin özellikle çiçek dölünde, yoğun bir avcı ve parazitiot kompleksi bulunduğu için, tercihen böcek gelişme engelleyici preparatlar kullanılmalıdır. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Zeytin güvesi ilaçları meyve nesline karşı zararlının yoğunluğu yeterli seviyede ise  ilaçlama yapılması ihmal edilmemelidirç zeytin güvesi ruhsatlı ilaçları odamız bünyesinde hesaplı ve zamsız fiyatlarla satışı devam etmektedir. Avantajlı fiyatlardan faydalanmak için odamızı ziyaret ediniz” diye konuştu.

 

Mine Yel

Foto:BHA