Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Mehmet Erkan Kıllıoğlu, Öğr. Gör. Tanju Güdük, İsmail Ceylan, Sinan Karabulgu, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa İlker Gülcemal, İl Kültür Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Protokolü ve üniversitemiz akademisyenleri katıldı.

 

Saygı duruşu ve İsitiklal Marşının okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejilerini içeren 2023-2027 Politika Belgesinin Sunumunu gerçekleştirdi. 

 

“Bu topraklarda doğmuş, büyümüş, öğretim hayatının büyük bölümünü bu kentin devlet okullarında tamamlamış, lisans ve lisansüstü eğitimin ardından bu kentin ilk ve tek üniversitesine akademisyen olarak dönmüş, öğretim üyeliğinin yanı sıra kente yönelik birçok bilimsel araştırma projesini hayata geçirmiş, farklı birimlerde idari yönetici olarak üniversitesine ve kentine hizmet vermiş bir akademisyen olarak üniversitemde üst yönetici olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum” diyerek başladığı sunumunda Rektör Erenoğlu; “Bölgesel Kalkınma, Kentin Üniversitesi ve Bölgenin Önde Gelen Üniversitesi Olma Vizyonu, Kamu Kurumlarıyla ve STK'larla İlişkiler, Uluslararasılaşma, Akademik Performans, Tüm Paydaşlarımızın Fikirleri Önemli, Uygulamalı Eğitim- Bireye Özgü Kariyer Geliştirme, Dijital Dönüşüm Ajandası, Sosyal Üniversite, Sosyal Sorumluluk Projelerinde Rol Alma, Spor Turizmine ve Sporcu Yetiştirmeye Katkı, Hastanelerimizde Olan Memnuniyeti Arttırmak, Uluslararası Sempozyum/Kongre Kenti: Çanakkale, Gastronomi Kenti: Çanakkale, Aktif Kurumsal İletişim, Bir Dip Dalgası Oluşturup, Politikalarımızı Hayata Geçireceğiz” başlıklarına vurgu yaptı.

Kent Olmazsa Üniversite, Üniversite Olmazsa Kent Olmaz

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini çalışma barışı içinde, bilimsel çalışmaları ile anılan, akademik tatminin yüksek olduğu, topluma yüksek oranda katkının üretildiği bir kurum haline getirmeyi amaçladıklarını ve bunun sürdürülebilir olması için çalıştıklarını ifade ederek; “Üniversite olarak iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. İç dinamiklerimizin ve kabiliyetlerimiz farkındayız. Onlarca iç ve dış paydaş toplantısı gerçekleştirdik. Kent çalıştayları gerçekleştirdik. Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarıyla üniversitemizin kentle bütünleşmesi noktasında karşılıklı olarak temel basamakları ilk 5 buçuk ayda aştık. Hızlı bir şekilde bu çalışmaların meyvelerini toplamanın vakti. Biliyoruz ki Üniversitemizin başarısı kentimizin başarısı ve biliyoruz ki kent olmazsa üniversite, üniversite olmazsa kent olmaz. Öğrenci memnuniyet sıralamasında öğrencilerimiz açısından da yaşanabilir kent sıralamasında ilk üçte olan Çanakkale’yi hep birlikte daha da iyi yerlere getireceğiz” dedi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun 2023-2027 Politika Belge Sunumunun tam metni: 

Global Bilgiden Toplumsal Katkıya Vurgu

Bugün, üniversitemizin yeni politika belgesini açıklamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu belge, üniversitemizin misyonunu, vizyonunu ve stratejilerini ortaya koymaktadır. Global Bilgiden Toplumsal Katkıya söylemimizin içini dolduracak önceliklerimizi içeren ve 4 senelik Rektörlük dönemi boyunca izleyeceğimiz politika belgemizi paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyorum.

Bölgesel Kalkınma

Başta gıda, tarım ve deniz bilimleri alanında yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden genişleyerek devam edecek.  Ama biz sadece bu alanlara odaklanmış bir üniversite değiliz. Tüm birimlerimizle 2100 akademisyenimiz ve 80’in üzerinde akademik birimimizle topyekûn toplumsal katkı üretmek istiyoruz.

Bu dönemde 3S yaklaşımı ile artık projelerimizi Sistematik uygulama süreçlerine dönüştüreceğiz, Sürdürülebilirliklerini güvence altına alacağız ve sonuç almaya odaklanacağız.

Kentin Üniversitesi ve Bölgenin Önde Gelen Üniversitesi Olma Vizyonu

Politika belgemizin en önemli hedeflerinden biri, bölgesel kalkınmadır. Üniversitemiz, bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak için, kentin ve bölgenin her alandaki beklentilerine cevap verecek bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, şu politikaları hayata geçireceğiz:

•Kamu ve özel sektörle işbirlikleri geliştireceğiz.

•Sorun tespitine yönelik çözüm odaklı çalışma grupları kuracağız.

•Gerekçeli her alanda güdümlü ve bütçeli yüksek lisans ve doktora tezleri hayata geçireceğiz.

•Patent, faydalı modellerle nitelikli yayınlar üreteceğiz.

Bu politikalar, üniversitemizin bölgenin önde gelen üniversitesi olmasının yanı sıra, devletimizin de fikir mutfağı olma görevini yerine getirmesini sağlayacaktır.

İnanıyorum ki, bu politikalar sayesinde, üniversitemiz, bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu konudaki motivasyon arttırıcı mesajımız şudur:

Üniversiteler, fikir üretmek ve bu fikirleri hayata geçirmek için vardır. Biz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, bölgemizin kalkınması için fikir üretmeye ve bu fikirleri hayata geçirmeye kararlıyız. Hep birlikte, bölgemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz.

Kamu Kurumlarıyla ve STK'larla İlişkiler

Üniversitemiz, bulunduğu kent ve bölge ile güçlü iş birlikleri kurarak, bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, Çanakkale'de ve bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK'larla iş birliklerimizi güçlendirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu iş birlikleri kapsamında, ortak projeler yürütmeyi planlıyoruz.

Bu projelerden bazıları şunlardır:

•Kurumsal İşbirlikleri Projesi: Bu proje kapsamında, üniversitemiz, bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında ortak projeler yürütülecektir.

•Sürekli Eğitim Merkezi Projesi: Bu proje kapsamında, üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi, bölgenin ihtiyaç duyduğu her türlü akademik destek ve hizmet içi eğitimi vermektedir. Özellikle, kurum, kuruluşlar,  STK'lar ve değerli Çanakkale Halkının ihtiyaç duyacağı her türlü akademik destek ve hizmet içi eğitimlerin üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülmesi için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Haziran ayından itibaren hep birlikte planlayarak hayata geçirdiğimiz etkin ve hedef odaklı politikalar sayesinde, üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezindeki aktif eğitim programı sayısını 5 katına çıkarmış durumdayız. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

 

•Tesislerin Halka Açılması Projesi: Bu proje kapsamında, üniversitemiz bünyesindeki tesisler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleşmesi için halka açılmaktadır. Buralarda her alanda  eğitimler, çalıştaylar, workshoplar düzenlenecek ve üniversite-kent buluşması somut olarak sağlanmış olacaktır.

Bu projeler, üniversitemizin bölgesel kalkınma ve işbirliği çabasının birer göstergesidir. Bu projelerin yürütülmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.

 

Bu projelere olan desteğimizi artırmak için, üniversitemizin tüm mensuplarını bu projelere katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte, bölgemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunabiliriz.

Ben ve ekibimi oluşturan üniversitemizin her bir akademisyeni, her türlü öneri ve talebinizi bekliyor olacağız. Birlikte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni bölgenin ve ülkenin en güçlü üniversitelerinden biri haline getireceğiz.

İnanıyorum ki, üniversitemiz, bölgesel kalkınma ve işbirliği alanındaki çalışmalarını daha da geliştirerek, bölgesinde ve ülkesinde örnek bir kurum haline gelecektir.

Uluslararasılaşma

Uluslararası üniversite kimliğimizi güçlendirmek bu dönemin en önemli stratejik önceliklerinden olacak. Daha nitelikli üniversiteler ile işbirliği yapmanın, Erasmus programlarını genişletmenin ve uluslararası öğrenci sayımızı artırmanın yolu daha fazla yabancı dilde program ve ders açmaktan geçiyor. Bu havuzu her yıl genişleterek uluslararası işbirliğimizi ve yabancı öğrenci sayımızı çok daha yukarı noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz.

Akademik Performans

Akademik çalışmaları ile üniversitemizin performansına katkı sağlayan akademisyenlerimizi ödüllendirme ve teşvik sistemlerimizle destekleyeceğiz. Performans temelli ayrıcalık yaklaşımımız ile uluslararası başarı elde eden ve üretken akademisyenlerimize özel önem vereceğiz. Derecelendirme kuruluşlarının ölçütlerini de esas alarak hedefe odaklı düzenlemeler ve destek sistemleri oluşturmaktayız.

Tüm Paydaşlarımızın Fikirleri Önemli 

Özellikle son iki yılda Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde önemli sayıda yayın yapan akademisyenlerimizle bir araya geleceğiz. Buradaki arayışımız şu olacak; üniversitemizin Ar-Ge kapasitesini artırmak, uluslararası yayın sayısını artırmak ve üniversitemizi prestijli üniversite sıralamalarında daha yukarı bir noktaya taşımak için ne yapabiliriz? Tabi biz bir bölgesel hedeflere sahip gelişmekte olan bir üniversitesiyiz. Bu misyonumuz bizim çok enerjimizi ve çok zamanımızı alacaktır. Bu alanda çok değerli işler yapılıyor, ancak üniversiteler kendi aralarında kıyaslanırken ne kadar yayın yaptınız, ne kadar doktora mezunu verdiniz, ne kadar proje yaptınız? genellikle bunlara göre kıyaslanıyor. Biz burada da geri kalmak istemiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. Ben göreve başladığım ilk günden itibaren işin uzmanlarıyla o konuda yetkin olan insanlarla bir araya gelip onlardan fikri olarak beslenmek istiyorum ifadesini kullanıyorum. Sizin sahip olduğunuz bu uluslararası nitelikli dergilerde yayın yapma kültürünü, bu motivasyonu, bu yetkinliğinizi nasıl akademinin geneline yayabiliriz? Bunun için öğretim üyeliği atama yönergemizde değişiklik mi yapmak gerekiyor? Bunun için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü yönergemize anlamlı dokunuşlar yapma iradesine sahibiz. Bunun için biz ne yapmalıyız? Nasıl bir yaklaşım ve politika içerisinde olur isek sizin gibi nitelikli yayın üreten hocalarımızın sayısını artırabiliriz? Bu konuda sizlerin görüşlerinizi, bakışlarınızı almak isteriz. Buna göre dersimizi çalışmak isteriz. Arayışımız derdimiz bu. Bizim bildiklerimiz var, gördüklerimiz var, bilmediklerimiz göremediklerimiz var. Sizleri yakın dönemde dinlemek ve sizlerin görüşlerinizi de not etmek, planlamak ve uygulamak istiyoruz.

Uygulamalı Eğitim- Bireye Özgü Kariyer Geliştirme

Türkiye’de uygulamalı eğitim modellerinde özgün ve öncü değişimlere imza attık. Uygulamalı eğitim modelleri yanında uygulamayı ve beceri edindirmeyi teşvik eden ölçme ve değerlendirme modelleri üreteceğiz. Sektör bizden deneyimli mezun bekliyor. Bunu başardığımız takdirde mezunlarımızın istihdam edilebilirliği açısından önemli bir avantaj elde etmiş olacağız. Özgün bir kariyer okulu projesi ile bireye özgü, beceri geliştirme ve görev odaklı; aynı zamanda uygulamaya dayalı yeni bir tasarımı bu dönemde hayata geçiriyoruz. Özgün bir kariyer okulu modeli ile öğrencilerimize, öğrenme çıktıları kadar deneyim çıktıları da kazandırmak istiyoruz.

Dijital Dönüşüm Ajandası

Tüm süreçleri dijital dünyaya taşımakta kararlıyız. Birbiri ile konuşan, büyük bir bilgi yönetim sistemi kurarak bilişim alt yapımızı bu dönemde olması gerektiği yere getirmek istiyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı koordine etmesi ve bizlere rehberlik etmesi için Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü kurduk.

Sosyal Üniversite

Öğrencilerimizin aldıkları akademik eğitimin yanı sıra, onların sosyal gelişimini de destekleyerek, çok yönlü gelişmelerini ve farklı pencerelerden bakmalarını sağlayacak, sosyal organizasyonlarda aktif rol almalarını istiyoruz. Tüm bu hedeflediğimiz faaliyetlerimiz koordine etmek amacıyla Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü adından bir kurumsal yapı oluşturduk. Öğrenci topluluklarını etkin öğrenci kulüpleri modeline dönüştürüyoruz. Bu noktada öğrencilerimizin kendilerini sosyal yönden geliştirecekleri, kentin ve bölgenin sorunlarına duyarlı, sorumluluk ve inisiyatif alabilen bireylerin yetiştirileceği bir model tasarlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Dünyada yaygın olarak uygulanmaya başlayan sosyal transkript uygulamasını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Öğrenci senatosu ve öğrenci dekanlığı uygulamaları ile öğrencilerimizin katılımcı yönetim prensibiyle daha çok sorumluluk alacakları ve sisteme katkı sunacakları bir modeli uyguladık.

Sosyal Sorumluluk Projelerinde Rol Alma

Politika belgemizin en önemli başlıklarından biri, sosyal sorumluluktur. Üniversitemiz, bulunduğu topluma karşı sorumluluklarının farkında olan ve bu sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir kurumdur. Bu doğrultuda, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.

Bu projelerden bazıları şunlardır:

Kütüphanem İyileşiyor Projesi: Bu proje kapsamında, üniversitemiz bünyesindeki kütüphaneler yeni kitaplarla zenginleştirilmekte ve kütüphanelerin fiziki koşulları iyileştirilmektedir.

Sofralarımız Bir Projesi: Bu proje kapsamında, üniversitemiz öğrencileri ve personeli, ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı yapmaktadır.

Hediyem Gelsin Projesi: Bu proje kapsamında, üniversitemiz öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler göndermektedir.

Bir Kitap Bir Mektup Projesi: 6 Şubat 2023 depreminin ardından deprem bölgesindeki iki farklı öğretim kurumuna yönelik kitap bağışının yanında kitabı bağışlayan kişinin el yazısı mektubunun iletildiği bir sosyal sorumluluk projesidir.

Bu projeler, üniversitemizin toplumsal fayda sağlama çabasının birer göstergesidir. Bu projelerin yürütülmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.

Bu projelere olan desteğimizi artırmak için, üniversitemizin başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm mensuplarını bu projelere katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte, toplumumuza daha fazla fayda sağlayabiliriz.

 

İnanıyorum ki, üniversitemiz, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını daha da geliştirerek, bölgesinde ve ülkesinde örnek bir kurum haline gelecektir.

Spor Turizmine ve Sporcu Yetiştirmeye Katkı

Üniversitemiz ülkemizin en önemli spor alt yapısına sahip merkezlerinden biri haline gelme yolunda kısa zamanda önemli yol kat edilmiştir. Sahip olduğumuz akademik ve fiziki olanaklar sayesinde spor bilimleri alanında yeni teknik ve uygulamaların geliştirilmesi noktasında öncü olmak istiyoruz. Gerek Dardanos Yerleşkesinin konumu ve spor tesisleri gerekse diğer yerleşkelerimizdeki mevcut altyapıyı daha etkin şekilde kullanma yolunda çalışmalar yürütmekteyiz. 

 

Üniversite Spor Birliğini kurarak kısa zamanda çok sayıda farklı branşta 30’un üzerinde spor takımı kurduk. Bu takımlara özel sektörden sponsorluklar kazandırdık. Personelimiz ve öğrencilerimizin mevcut alanlardan etkin şekilde yararlanıp spor yapabilmeleri için programlar düzenledik. Kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve fitness'lar gibi fiziksel mekanlarda iyileştirmeler gerçekleştirildi. 

 

Üniversitemizin spor alanındaki politikalarını ortak bir akıl çerçevesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla tüm birimlerin katkı sunacağı bir model üreterek ilgili misyonları yeniden tanımladık.

Politika belgemizin en önemli başlıklarından biri, spordur. Üniversitemiz, bulunduğu bölgenin spor turizmine ve sporcu yetiştirmeye katkı sağlamaya kararlıdır. Bu doğrultuda, çeşitli projeler yürütmektedir.

Bu projelerden bazıları şunlardır:

Spor Turizmi Geliştirme Projesi: Bu proje kapsamında, üniversitemiz, Çanakkale'nin spor turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışmalar yürütmektedir.

Sporcu Yetiştirme Projesi: Bu proje kapsamında, üniversitemiz, genç sporcuları yetiştirmek ve onlara uluslararası arenada başarılar kazanmak için fırsatlar sunmak için çalışmalar yürütmektedir.

Bu projeler, üniversitemizin spor alanındaki çalışmalarının birer göstergesidir. Bu projelerin yürütülmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.

Bu projelere olan desteğimizi artırmak için, üniversitemizin tüm mensuplarını bu projelere katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte, Çanakkale'yi spor turizminin merkezi haline getirebilir ve genç sporcularımızı uluslararası arenada başarılara ulaştırabiliriz.

İnanıyorum ki, üniversitemiz, spor alanındaki çalışmalarını daha da geliştirerek, bölgesinde ve ülkesinde örnek bir kurum haline gelecektir.

Hastanelerimizde Olan Memnuniyeti Arttırmak

Politika belgemizin en önemli başlıklarından biri, sağlık hizmetleridir. Üniversitemiz, bulunduğu kentin sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek ve bölgede sağlık turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, üniversite hastanelerimizde ve diş hastanemizde kapsamlı bir iyileştirme ve yenileme çalışması yürütmektedir.

 

Bu çalışma kapsamında, hasta hizmetleri ve poliklinik hizmetlerinin kalitesini artırmayı, personel memnuniyetini yükseltmeyi ve tüm sağlık branşlarında kentin yüksek memnuniyet ve tercih edilebilirlik düzeyini sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, Çanakkale'nin konumu nedeniyle farklı branşlarda sağlık turizminin başlatılması için çalışmalar yürütmekteyiz.

 

Bu hedeflerimiz doğrultusunda, tüm paydaşlarımızın fikir ve desteklerine ihtiyaç duymaktayız.

Sizlere, üniversite hastanelerimiz ve diş hastanemizde yürütülecek iyileştirme ve yenileme çalışmalarının detaylarını paylaşmak istiyorum.

 

Hasta hizmetleri kapsamında, hasta kabul süreçlerini iyileştirecek, hasta güvenliğini artıracak ve hasta memnuniyetini yükseltecek bir dizi uygulamayı hayata geçireceğiz. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

•Hasta kayıt ve kabul işlemlerini elektronik ortama taşıyacağız.

•Hastaların randevularını online olarak alabilmelerini sağlayacağız.

•Hastaların hastanede geçirdikleri süreyi kısaltacak önlemler alacağız.

•Hastalara daha konforlu ve huzurlu bir ortam sunacağız.

Poliklinik hizmetleri kapsamında, polikliniklerde hastaların daha nitelikli ve hızlı hizmet almalarını sağlayacak bir dizi uygulamayı hayata geçireceğiz. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

•Polikliniklerde hizmet veren uzman ve ünvanlı akademisyen sayısını artıracağız.

•Polikliniklerde randevusuz muayene imkanı sunacağız.

•Polikliniklerde hastaların bekleme sürelerini kısaltacağız.

Personel memnuniyeti kapsamında, personelimizin daha iyi çalışma koşullarına sahip olmasını ve kariyer gelişimlerini desteklemek için bir dizi uygulamayı hayata geçireceğiz. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

 

•Personelimizin maaş ve özlük haklarını iyileştireceğiz.

•Personelimizin mesleki gelişimlerine destek olacak eğitimler düzenleyeceğiz.

•Personelimizin kariyer gelişimlerini destekleyecek bir kariyer planlama sistemi oluşturacağız.

•Sağlık turizmi kapsamında, farklı branşlarda sağlık turizminin başlatılması için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Bu kapsamda, hastanelerimizin uluslararası akreditasyon süreçlerini tamamlayacağız ve sağlık turizmi alanında uzmanlaşmış personel istihdam edeceğiz.

İnanıyorum ki, tüm paydaşlarımızın desteğiyle bu hedeflere ulaşabilir ve üniversite hastanelerimizi ve diş hastanemizi bölgenin en iyi sağlık kuruluşlarından biri haline getirebiliriz.

Uluslararası Sempozyum/Kongre Kenti: Çanakkale 

Politika belgemizin en önemli başlıklarından biri, uluslararasılaştırmadır. Üniversitemiz, bulunduğu bölgede ve dünyada güçlü bir akademik ve araştırma merkezi olmak istiyor. Bu doğrultuda, uluslararası işbirliğini ve öğrenci, akademisyen ve araştırmacı değişimini teşvik ediyor.

Uluslararasılaştırma stratejimizin en önemli hedeflerinden biri de, Çanakkale'yi bir uluslararası sempozyum ve kongre merkezi haline getirmektir. Çanakkale, tarihi, doğal güzellikleri ve konumu ile bu hedef için ideal bir şehirdir.

Üniversitemiz, bu hedefe ulaşmak için gerekli altyapıyı ve desteği sağlamaktadır. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü çatısı altında oluşturulan Bilimsel Etkinlik Birimi, sempozyumların ve kongrelerin düzenlenmesinde profesyonel destek vermektedir.

Bu kapsamda, sempozyumlara internet sayfası hizmetleri, salon hizmetleri, turizm, konaklama, sosyal ve teknik geziler, lojistik ve diğer konularda nitelikli ve profesyonel destek verilmektedir.

 

Uluslararası sempozyum ve kongreler, üniversitemiz için önemli bir fırsattır. Bu etkinlikler, üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artıracak, akademisyen ve araştırmacıların buluşmasına ve işbirliğine olanak sağlayacaktır.

Bu hedefe ulaşmak için, üniversitemizin tüm mensuplarımızla ortak çalışmaya, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte, Çanakkale'yi bir uluslararası sempozyum ve kongre merkezi haline getirebiliriz.

Gastronomi Kenti: Çanakkale

Politika belgemizin en önemli başlıklarından biri, gastronomi turizmidir. Üniversitemiz, Çanakkale'nin eşsiz mutfağını ve gastronomi potansiyelini, bölgemizin ve ülkemizin turizmine kazandırmak için kararlı bir şekilde çalışmaktadır.

 

Bu doğrultuda, üniversitemizin farklı birimlerinde yürütülmekte olan gastronomi alanındaki nitelikli çalışmaları, bir araya getirecek ve Dardanos Mutfak Sanatları Akademisi çatısı altında birleştireceğiz. Bu akademi, üniversitemizin ve kentimizin hizmetine sunulacak ve Çanakkale gastronomisini, uluslararası standartlarda bir eğitim kurumuyla destekleyecektir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır:

 

•Dardanos Mutfak Sanatları Akademisi: Bu akademi, üniversitemizin ve kentimizin hizmetine sunulacak bir eğitim ve uygulama merkezi olacaktır. Akademide, Çanakkale mutfağı ve dünya mutfakları üzerine eğitimler verilecektir.

 

•Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Festivali: Bu festival, her yıl Çanakkale'de düzenlenecektir. Festivalde, Çanakkale mutfağının zenginliği ve çeşitliliği tanıtılmaktadır.

•Çanakkale Gastronomi Turizmi Çalıştayları: Bu çalıştaylar, gastronomi turizminin gelişimi için gerekli stratejilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenecektir.

Dardanos Mutfak Sanatları Akademisi, sadece akademik eğitimle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda kentimizin gastronomi kültürünü de geliştirmeyi hedefleyecektir. Bu kapsamda, çeşitli sempozyumlar, workshoplar ve eğitimler düzenleyerek, Çanakkale mutfağının tanıtımını ve yaygınlaşmasını sağlayacağız.

 

İnanıyorum ki, Dardanos Mutfak Sanatları Akademisi, Çanakkale'nin gastronomi turizmini canlandırmak ve kentimizi bölgenin gastronomi merkezi haline getirmek için önemli bir adım olacaktır.

 

Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.

Hep birlikte, Çanakkale mutfağını ve gastronomi turizmini, bölgemizin ve ülkemizin en önemli değerleri arasında yer almasını sağlayalım.

Aktif Kurumsal İletişim

Üniversitemizin tanıtımında proaktif bir yaklaşım izleyeceğiz. Kurumsal tanıtımda; çok yönlü, dinamik, süreklilik arz eden bir stratejimiz olacak. Akademik birimlerimizin ve akademisyenlerimizin başarılarının hak ettiği şekilde ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılmasına öncelik vereceğiz. Öğrenci ve akademisyenlerimizin, aktif olarak görev alacağı, akademik içerikler üreteceği ve böylece akademinin bilgi ve uzmanlığını toplumun yararına sunabileceği bir sosyal medya stratejisi uygulayacağız. Tüm bu içerikleri çok daha kaliteli bir şekilde üretmemize olanak sağlayacak bir stüdyo kuruyoruz. Bu stüdyoda akademisyenlerimizle nitelikli programlar üreterek bilgiyi toplumla paylaşacağız. 

Bahsettiğimiz bu anlayış çerçevesinde üniversitemizin Kurumsal İletişim politikalarını hayata geçirmek üzere Kurumsal İletişim Direktörlüğünü yeniden yapılandırdık.

Bir Dip Dalgası Oluşturup, Politikalarımızı Hayata Geçireceğiz

Bu politikalarda başarılı olmak; her akademik birimin kendi etki alanında aynı yaklaşımlara inanması ile mümkün. Bu yaklaşımlar doğrultusunda fikir ve aksiyon üretmesi ile mümkün. Bugüne kadar deneyimledim ki ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla; Devletine ve milletine kendini borçlu hisseden dertli insanlarla başarılı olabiliriz.

 

Ben kendi hesabıma bir borç ödüyorum, bir nöbet tutuyorum ve hayatımın anlamlı bir kısmını adadığım üniversitemi, çalışma barışı içerisinde, bilimsel başarılarıyla anılan, topluma yüksek seviyede katkı üreten bir kurum haline getirmeyi hayal ediyorum. Kendime güvenim, sizlere güvenimdendir. 

 

Haber Merkezi