Zamanında Çanakkale’nin en önemli iş kapısı olan Sümerbank fabrikası, daha sonra kaderine terkedildi, devredildi ve rantlarla hep gündeme geldi. Şimdi bakanlığın Rezerv alan ilan etmesi ile Çanakkale’de bir kez daha gündeme geldi. Yılan hikayesine dönen bu alanın 300 civarında sahibi var. Bir kez daha tartışma konusu olan araziye ne zaman kazma vurulacağı merak ediliyor.

 

1982 yılında kurulan ve 225 kişinin çalıştığı fabrika, 2004 yılında üzerinde kurulduğu 55 bin metrekarelik araziyi imara açmak üzere 2 milyon 150 bin dolara özelleştirildi. Özelleştirilmesinin ardından kapatılan ve işçilerinin ortada kaldığı Sentetik Deri Fabrikası, rant hesapları ve bürokrasi engelleri sebebiyle harabeye döndü. O zamandan beri üzerinde tartışmaların sürdüğü ağır sanayi imarlı olan arazinin konut yapımı için imar izninin alınma süreci zaman zaman Çanakkale Belediye Meclisi’nde AK Parti ve CHP’liler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden sonuca bağlanamadı. Çoğunluğu hukukçu ve öğretim üyelerinden oluşan Sümerkent Konut Yapı Kooperatifi’nin çalışmalarıyla birlikte imar durumunu değiştirmek için yapılan girişimler sonucunda çıkan tartışmalarla zaman zaman gündeme geldi.

 

300 CİVARINDA ÜYESİ BULUNUYOR

Küçük bir kısmı Çanakkale Belediyesi’ne ait 57 dönümlük alanda 900 daire hedeflenmişti. Bu hedefle 2017 yılında Çanakkale Belediyesi’ne başvurulmuştu. Sümerkent Konut Yapı Kooperatifi, o dönem yaptığı başvuru yine tartışmalara neden olmuştu.  O dönemde arazinin ağır sanayi imarlı olması imar mevzuatına aykırı bir durum olarak görülmüştü.

 Bunun üzerine kooperatif, Kale un Fabrikası, Çanakkale Ekmek Sanayi arazilerini ve Trutas arazisini örnek göstermişti.

 

 ‘’BU KONU ÇOK TEHLİKELİDİR’’

2017 yılında belediye meclisinde Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tepki göstermişti. Arazinin %10’unun yani 5000 metre karesinin Çanakkale Belediyesi’ne ait olmasına karşılık konu ile ilgili kimsenin belediyeyle görüşmediğini belirten Gökhan  ‘’Sümerbank arazisi ile ilgili artık her şeyin kamuoyu önünde açık ve şeffaf bir şekilde konuşulması gerekir. Bu konuda insanlardan para toplanması ve insanlara bir takım projelerden bahsedilmesi söz konusu. Bu konu çok tehlikelidir. Ortada net ve somut bir projesi olmayan konu ile ilgili herhangi bir biçimde para toplanıyor olması hayırlı olmaz. Elbette ki Çanakkale’de dönüşümü yapılması gereken alanlardan birisi Sümerbank alanıdır. Ama bu bağlamda titizlikle davranılmalıdır. Çünkü orada çok ciddi bir rant oluşmuştur. Çanakkale halkına ait olan haklar tespit edilip kurtarılmalıdır’’. demişti.

BAKANLIK REZERV ALAN İLAN ETTİ

Tartışmalarla bugüne kadar gelen araziyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı ilan edildi.

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ardından ilan edilen rezerv yapı alanlarına biri de yıllardır Çanakkale’de tartışma konusu olan ve son yıllarda kaderine terkedilen Sümerbank arazisi oldu.

Sümerbank arazisi, Trutaş fabrika arazisi ve küçük sanayi sitesi alanı uzun yıllardır imara açılmak isteniyordu. Bölge için Çanakkale Belediyesi tarafından daha önce iki kez imar planı hazırlanırken, hak sahipleri tarafından iki plana da itiraz edildi. Bakanlık ise; üç bölge için istenen değişiklik yerine sadece Sümerbank arazisini ele alarak parsele özel rezerv alan ilanı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından araziye 2 emsal + 8 kat izni verildi. 57 bin metrekarelik inşaat alanı 2 emsal ile 114 bin metrekarelik inşaat alanına dönüştü.

 

Sedat Uz