Sağlık Bakanlığı, Sayıştay’ın defalarca uyarmasına rağmen Türkiye’ye turist olarak gelen yabancıların tedavi ücretlerini ödemeden Türkiye’den ayrılmasına göz yummaya devam ediyor. 2017 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın tedavi ettiği turist hastalardan tahsil edemediği paranın toplamı 527 milyon 852 bin 703 TL.
Sayıştay, Sağlık Bakanlığı 2022 yılı hesaplarında yaptığı denetimde de; “yabancı ülke vatandaşlarından tahakkuk eden tedavi ücretlerinin tahsilinde ciddi sorunlar yaşandığı, yasal takibin başlatılamadığı” tespit etti. Sayıştay’ın bu tespiti 2017 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı denetim raporlarında yer alıyor.

DOLARLA HESAPLANINCA ZARAR 1.6 MİLYARI AŞIYOR
Sağlık Bakanlığı’nın turistlerden tahsil edemediği tedavi ücretlerinden kaynaklı olarak son 5 yıllık oluşan zararın bugünkü dolar kuru üzerinden 1 milyar 616 milyon 486 bin 728 TL olarak hesaplanıyor.
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, son beş yıllık raporları incelediklerini ve Sayıştay’ın 2017 yılından itibaren her yıl Sağlık Bakanlığı’nı uyardığını bildirdi. CHP’li Serkan Sarı Sayıştay’ın raporlarındaki bulgulardan ortaya koyduğu  “sağlıktaki acı tablo” şöyle:
CHP’li Serkan Sarı yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“2022 yılı Sayıştay raporlarını incelediğimizde gözümüze çarpan önemli konu başlıklarından bir tanesi de Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı'na son 5 yıldır her yıl uyarıda bulunmuş olmasına rağmen 2017 yılında bugüne kadar turist olarak ülkemize gelmiş olan vatandaşlardan katılım payı almamış olduğu vurgusuna dikkat çekmesidir. Geldiğimiz nokta itibariyle 2017 yılından 2022 yılına kadar süreç içerisinde, 5 yıl süreçte 527 milyon lira bugünkü dolar kuru ile baktığımızda da 1.6 milyar TL'ye varan bir katkı payının turistlerden tahsil edilmediği gayet açık bir şekilde ortada görünmektedir. Bugün vatandaşlarımız ekonomik kriz ortamında temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayamazken, ilaçlarını karşılamakta güçlük yaşarken, katılım paylarını ödeyemedikleri için çocuklarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşarken, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda duyarsız kalması ve bu maliyeti hastaların sırtına bırakmış olması, vatandaşın sırtına yüklemiş olması gerçekten acı bir tablodur!

“SAĞLIKTA KATILIM PAYI KALDIRILSIN”
Bugün sosyal devlet bilinci ile yönetildiğimizi düşündüğümüz bir süreçte ne yazık ki Bakanlığın politikaları yanlış uygulamalar ve sağlıkta yapılan hatalardan dolayı parası olmayanın sağlık hizmeti alamadığı bir dönemin içine düşmüş durumdayız. Buradan Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Emeklimiz, işçimiz, çalışanlarımız, gençlerimiz ekonomik sıkıntılar sebebiyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Katılım paylarının kaldırılması veya makul seviye düşürülmelidir. Bu kriz ortamında Sağlık Bakanlığı da hastalarımızın sırtındaki bu yükü kaldırmalı tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmeye odaklanmalıdır”
 
Haber Merkezi