Ortodontik tedaviler sonrasında dişlerde görülen çürük ve beyaz lezyonlar çoğu zaman tedavilere bağlanıyor. Uzmanlar bunun doğru olmadığını belirterek, bu tarz problemlerin temelinde ağız bakımında yapılan yanlışlar veya yetersizliklere dikkat çekiyorlar. Altınbaş Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. İlhan Ramoğlu, ortodontik tedavi gereksinimiyle kliniklere başvuran hastaların çoğunda bu endişenin var olduğunu dile getirdi. Oysa ortodontik tedavi ile daha iyi sıralanmış dişlerin aslında ağız bakımını kolaylaştıracağı dolayısıyla çürük oluşumunu azaltacağının söyledi.
 
‘Çapraşık dişler çürük oluşumunu kolaylaştırır’
 
Prof. Dr. Ramoğlu ‘Düzgün dizilmemiş dişlerin bir başka deyişle çapraşık olan dişlerin etrafında gıda artıklarının tutunabilecekleri retansiyon alanları olarak tabir ettiğimiz bölgeler daha fazladır. Bu bölgeler dil, dudak ve yanağın normal fonksiyonları esnasında sağlamış oldukları doğal temizleme etkilerinden mahrum kalırlar. Ayrıca bu bölgelerdeki sıkışıklık ve üst üste binmeler diş fırçasının etkinliğini azaltacaktır’’ dedi. Tüm olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için ilave metotlar ve ekstra sürelere ihtiyaç duyulacağından bahseden Prof. Dr. Ramoğlu, bu noktada yaşanan yetersizliklerin dişlerde çürüklere neden olacağını söyledi.
 
‘Düzgün dizilmiş dişlerin bakımı daha kolaydır’
 
‘Ortodontik tedavinin amaçlarından bir tanesi de hastanın ağız bakımını kolaylaştırmaktır’ diyen Prof. Dr. İlhan Ramoğlu ne çok karşılaşılan problemleri arasında alt ön bölgedeki çapraşıklıklar olduğunu ve buna bağlı olarak fırçalama etkinliğinin azaldığının bunun da daha kısa süre zarfında bu bölgede diş taşı birikimi ile hastaların karşısına çıktığından bahsetti. Ağızda kalan gıda artıkları veya zamanla oluşan diş taşları ağız florasını olumsuz yönde etkileyecek ve çürük oluşumunu kolaylaştıracağını da vurgulayan Prof. Dr. Ramoğlu, ‘dişlerin düzgün bir şekilde dizilmiş olmaları daha az gıda retansiyonuna ve temizliğin çok daha kolay sağlanmasına izin verecektir’ dedi.
 
‘Ortodontik tedaviler diş bakımını zorlaştırabilir’
 
Ramoğlu, özellikle diş teli diye tabir edilen dişlerin üzerlerine yapıştırılan ‘braket’ adı verilen metal ataçmanlar ve bunların arasından geçen teller ile yapılan ‘sabit ortodontik tedaviler’ süresince dişlerin üzerindeki bu retansiyon alanlarının gıda tutulumunu kolaylaştıracağını ve dişlerin fırçalanmasını güçleştireceğine dikkat çekti. Bu durumlarda hastaların çok daha detaylı ve çaba gerektiren bir ağız bakımı protokole uymaları gerekeceğini ve ortodontistin önereceği yardımcı metotların da kullanımının önemli olacağını vurguladı. Ramoğlu ayrıca, ‘Özellikle braketlerin çevresi ve tellerin altı normal diş fırçasının ulaşmasının zor olduğu bölgelerdir. Bu bölgede uzun süre kalan gıda artıkları minede dekalsifikasyonlar sebebiyet verir. Dikkat edilmediği takdirde tedavi sonunda braketler sökülünce dişlerin üzerinde ufak beyaz lekelerden tutun da çürük kavitasyonlarına varacak boyutlarda hem estetik hem yapısal problemlerle karşılaşılabilinir.’ dedi.
 
‘Ortodontik tedavi değil yetersiz diş bakımı çürüğe sebebiyet verir’
 
Alternatif olarak şeffaf plaklarla uygulanan tedavileri önerebişleceklerini dile getireb Ramoğlu, bunda da dişlerin üzerine de bazı ataçmalar yapıştırıldığını ancak bunların fırçalamayı zorlaştırmadığı için çürük riskinin daha düşük olduğunu belirtti. Ramoğlu sözlerini şöyle tamamladı; ‘Ortodontik tedavilerde kullanılan hiçbir malzeme veya metot diş çürüğüne sebebiyet vermez. Ancak tedavi esnasında ağız ve diş bakımını zorlaştırabilir. Hastalar, ortodontistlerinin rutin kontrollerine gittiklerinde ve verilen direktifleri uydukları takdirde diş yüzeylerinde çürük oluşumu ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşmaları mümkün değildir. -Unutmayın- çürük oluşturan ortodontik tedavi yoktur, yetersiz ağız bakımı vardır.’
 
Haber Merkezi