Yasaklar ile ilgili Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda 1-6831 Sayılı Orman Kanunu'nun Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler. " hükmüne uygun olarak Çanakkale İlindeki ormanlık alanlara, orman içinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve bunların ziyaretçileri, ormancılık faaliyetlerinde, ve orman içindeki ziraat alanlarında çalışanlar ile diğer görevliler haricinde 26 Haziran 2023 -15 Eylül 2023 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır.
Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, Çanakkale İli 2023 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı " ile belirlenmiş olan Çanakkale Vilayeti dahilinde ki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek (Dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz vb.) her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birikte kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında, Gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.
 
Haber Merkezi