Kentteki çalışmaların değerlendirildiği ve belli aralıklarla gerçekleştirilerek  sorunların görüşüldüğü  Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu gerçekleştirildi. Faaliyet ve maaliye raporlarının da görüşüldüğü  toplantı saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başladı. daha sonra toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren  Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Ali Çalıdağ "Kent Konseyleri kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak ilkesini esas alarak çalışmalarını yürütür. Bu ilkeye bağlı kalarak, Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulumuz  kentine sahip çıkma yolunda, aktif katılımlarla sorunların çözümünde ve gelecek plânlamasında, ortaklık ilkesinde çalışmalarını şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı içersinde sürdürmektedir. Bu anlayışla 2023 yılı Ocak ayından bugüne kadar yapmış olduğumuz harcamalarımızı konseyimizin bilgisine detaylı olarak Genel Sekreterimiz Gülay Aktaşcı sizlere sunacaktır. Ayrıca yeni kurulmuş olan  ‘Kentine Sahip Çık’, ‘Yaşam Kalitesini İyileştirme’ ve ‘Aktif Yaşlılık’ çalışma grupları da amaç ve hedefleriyle ilgili bilgileri sizlerle paylaşacaktır. Dönem içinde konsey temsilcilerimiz için ‘Kent Konseyi İşlevi ve İşleyişi’ konulu bilgilendirme  programımıza yetmiş altı temsilci katıldı. Eylül ayından itibaren bu programı bütün temsilcilerimiz tamamlanana kadar devam ettireceğiz. STK'ların yapabilirliklerini geliştirme görevimizi de yaptıkları etkinliklere destek sağlayarak devam ettireceğiz" dedi.
Genel Kurulda, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran ‘Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Çalışmaları’ hakkında bilgi vererek, Kent Konseyi'nin talebi üzerine STK'lara, 'Proje Yazma' eğitimi verdiklerini söyledi.
Çalışma gruplarının sunuşlarından sonra, Çanakkale Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Temsilcisi Ülgür Gökhan, sorular üzerine Sarıçay'da yapılan temizlikler ve sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan, daha sonra Kent Konseyinin de  gündeminde olan, ‘Kamu Kampüsü’ ve ‘Dardanos Orman Kampı’ ile ilgili olarak belediyenin görüşleri ile itirazlarını ve girişimlerini paylaştı.
 
Haber Merkezi