TÜBİTAK projesi kapsamında Dardanos bölgesinde müsilajın, deniz biyoçeşitliliğinde önemli bir yere sahip olan deniz çayırlarına etkileri 12 kişilik ekip tarafından araştırıldı. Proje sonucunda çayır dağılım alanının alt sınırının 16-17 metrelerden 14-15 metrelere indiği tespit edildi. Çanakkale bölgesi için deniz canlılarının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlknur Ak, “Bu canlıların takibi ve korunmasına yönelik de fakülte öğretim üyeleri olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  2022 yılında bu kapsamda bir TÜBİTAK gerçekleştirdik. Proje, müsilajın deniz çayırı ve balık biyolojik çeşitliliği üzerine etkileriyle, restorasyonuna yönelik bir çalışmaydı. Çalışma Prof. Dr. Cahide Çiğdem Yığın yürütücülüğünde fakülteden 12 bilim insanıyla birlikte gerçekleştirildi.
Çalışmaları, Çanakkale Boğazı'nda dağılım gösteren diğer canlılar için üreme, barınma, beslenme alanları oluşturan ve fotosentez yoluyla ortamın oksijenini artıran, aslında Akdeniz'in ağacı olarak da nitelendirilen deniz çayırlarının Dardanos bölgesindeki durumunu belirlemek üzerine gerçekleştirdik. Çalışma sonucunda ve son 8 yıl içerisinde çayır dağılım alanının alt sınırının 16-17 metrelerden 14-15 metrelere indiğini gördük. Bu bizim için kötü bir durum. Çünkü Posidonia çayırlarının çekildiğinin bir göstergesi. Bu çalışma kapsamında buna yönelik restorasyon çalışmaları da yapmaya başladık. Bunun sonuçlarını ileriki dönemde alacağız ama bu çayırların mevcudiyeti bizim için çok önemli. Çünkü deniz canlılarının biyolojik çeşitliliğini ve bu bölgedeki varlıklarını etkiliyor.
 
Bunun yanı sıra diğer insan aktivitelerinin de 'Posidonia çayırları'nın durumunu olumsuz etkilediğini görüyoruz. Müsilaj deniz suyundaki ışık geçirgenliğini azaltması nedeniyle 'Posidonia çayırları'nın bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Dardanos bölgesinde dağılım gösteren bu çayırların restorasyonuna, durum iyileştirilmesine yönelik de çalışmalarımız fakülte öğretim üyelerimizle birlikte sürüyor.” dedi.
 
Mine Yel
Foto:ARŞİV