Eğitim-Bir-Sen Çanakkale 1 Nolu Şube Başkanı Resul Can, özlük, mali ve sosyal haklar noktasında pek çok kazanım elde ederek eğitim çalışanlarının haklı desteğine ve teveccühüne mazhar olan; hak ve özgürlük mücadelesinin bayraktarlığını gerçek anlamıyla ve layığıyla yapan Eğitim-Bir-Sen, kamu görevlileri sendikacılığına yeni bir soluk getirdiğini söyledi.
 
 
"Eğitim-Bir-Sen, el ele vermenin, omuz omuza durmanın, el birliği etmenin, örgütlü olmanın hak ve adalet yolunda güçlü olmak anlamına geldiğine inanarak çıktığı yolda, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, sorunlarına çözüm bulunması mücadelesinde önemli işlere imza atmış; 2023 mutabakat döneminde 396 bin 418 üye sayısıyla genel yetkide 13. yıla girmiştir. Özlük, mali ve sosyal haklar noktasında pek çok kazanım elde ederek eğitim çalışanlarının haklı desteğine ve teveccühüne mazhar olan; hak ve özgürlük mücadelesinin bayraktarlığını gerçek anlamıyla ve layığıyla yapan Eğitim-Bir-Sen, kamu görevlileri sendikacılığına yeni bir soluk getirmiştir. Hak arama mücadelesinde ve sorunların çözümünde gösterdiği çaba, kararlılık ve hassasiyet ile eğitim çalışanlarının alandaki sözcüsü, masadaki temsilcisi olmayı sürdürmektedir. Genel yetkili olmamız, sahadaki azmimizin, sorunlara çözüm bulunması yönünde harcadığımız emeğin, döktüğümüz terin eğitim çalışanları tarafından taçlandırılmasıdır. Sonuç olarak, sendikamızın yüz binlere ulaşma başarısının özünde yatan gerçek, herkes için güvence olmasıdır. Tutarlı tarzı ve tavrıyla istikamet üzere yoluna devam eden Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının hak arama, haklarını koruma ve geliştirme mücadelesinin öncüsü ve omuzlayıcısı olma yoluna çıktığında, ilkelerinden ve değerlerinden taviz vermeden, sendikacılığın haysiyetine leke sürmeden, sendikacılığı hizmet etme ve çözüm bulma odaklı bir anlayışla yürütmüş, bu ilkeli duruşuyla sendikacılık adına yerli bir müktesebat, evrensel bir örnek inşa etmiştir. Örgütlü olmak kadar, örgütlülüğün kalıcı olması da önemlidir. Eğitim çalışanlarının haklarının korunması, geliştirilmesi mücadelesinde tek ve istikrarlı merkez olarak Eğitim-Bir-Sen’in bu başarısı, hiç kuşkusuz inancın, güvenin, azmin, doğruluğun, yapıcı olmanın, disiplinli çalışmanın sonucudur. Ülke ve milletimizin çıkarlarını öne alarak sorunlara çözüm arayan anlayışımızın, sorunları teşhisle yetinmeyip alternatif öneriler sunan, bilimsel çalışmaları, araştırma ve incelemeleri eksik etmeyen bir yaklaşımın karşılık bulmasıdır. Bundan sonraki başarılarımızın, bizi bugünlere taşıyan ilke, usul ve değerler zeminine uzak düşmemeye bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bizim esas gücümüz, davamızın haklılığı, istikametimizin doğruluğudur. Milletimizin geleceğini omuzlayacak çocuklarımızın ve gençlerimizin verimli, başarılı, iyi bir eğitim düzeniyle yetiştirilmesi idealimiz, ülkemizin ve milletimizin hak, hukuk ve istikbali için verdiğimiz mücadele asla sekteye uğramadı, uğramayacaktır. Eğitim-Bir-Sen, temel hak ve özgürlükleri savunan, mali, sosyal ve özlük haklarını artıran, sağladığı 103 kazanımla eğitim çalışanlarının hakkının, itibarının, emeğinin, alın terinin teminatı; toplu sözleşme hakkını alan, eksiklerine rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu için adım atılmasını sağlayan, 3600 ek göstergenin mimarı olan bir sendikadır. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, nöbet görevine ücret ödenmesini sağlayan, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerini artıran, geliştirme ödeneğinin ödenmesine devam edilmesini, jüri üyelerine ücret verilmesini, sınıf öğretmenlerine haftada iki saat ilave ek ders ücreti ödenmesini, üniversite disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer almasını, toplu sözleşme ikramiyesi ile örgütlülüğü anlamlı kılan ve üyeye kazanç sağlayan da Eğitim-Bir-Sen’dir. ‘Türkiye Yüzyılı’na giden yolda millî iradenin, hak, emek ve özgürlük mücadelesinin vazgeçilmez teminatı olarak sadece eğitim çalışanlarının değil, Türkiye’nin de köklü bir değeri, dayanak noktalarından biri olan Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirme, özgürlük alanlarını genişletme, ülkemizin özgür, bağımsız kimliğini güçlendirme, demokratik hüviyetine vesayet gölgesi düşürmek isteyenlere fırsat vermeme, mazlum ve mağdurların sesi olma, kamunun ve kamuoyunun vicdanını temsil etme özelliğini kararlılıkla sürdürecek; kuruluş felsefesine sadakatle yoluna devam edecektir. Yetkide istikrar sağlamamıza, büyük yürüyüşümüze, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara, yeni seferler yeni zaferler çağrımıza el ve omuz veren; dünden bugüne sendikamızın genel başkan ve genel merkez yöneticileri başta olmak üzere, şube başkanlarımıza, yönetim kurullarına, temsilcilik yönetimlerine, işyeri temsilcilerimize, komisyonlarımıza ve bütün üyelerimize, gösterdikleri çaba ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz. 396 bin 418 üyemize selam olsun."
 
 
Turgut Engin