Çanakkale Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında zam kararları da çıktı. Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri arasında Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin ücretlerinin güncelleştirilmesi yer aldı. Merak edilen ise kreşlere ne kadar zam yapılacağı yönündeydi. Ücret güncelleştirilmesi görüşmeleri yapıldı. Komisyon kararı, Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek, yeni ücret tarifelerine yüzde 100 zam gerçekleşti.
Yeni tarifeye göre Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kullanım ve Etkinlik Katılım ücretleri yapılan zamla personel aylık katılım ücreti bin liradan 2 bin liraya, personel dışı aylık katılım ücreti 2 bin liradan 4 bin liraya, personel dışı ikinci çocuk aylık katılım ücreti ise bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartıldı.  Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde bu günün küçükleri yarının büyükleri anlayışı ile her çocuğun bir birey olduğunu ve kendi kararlarını alması gerektiğini göz önünde bulundurarak oluşturulan kurumlarda 3-6 yaş (36/69 aylık) kreş ve gündüz bakım evi olarak hizmette bulunuyor.
Derslikler, çocuklar kendilerini aile içerisinde hissetmelerini sağlayacak şekilde bireysel ve toplu etkinlik faaliyetlerini rahat hareket imkanı sunmak suretiyle emniyet içerisinde yapabilecekleri biçimde dizayn edildi.  Hareket etkinliğinin çok önem taşıdığı bu yaş gruplarında için bahçe alanlarında yine etkinlik ve emniyet ön plana alınmak suretiyle dizayn edildi. Kreşlerde çocukların gerek zihinsel gerekse fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla ilave olarak spor, dans, drama, akıl oyunları, müzik, robotik maker gibi farklı branşlarda, bireysel ve grup olarak programlar ile atölye çalışmaları yapılıyor. Geleceğin güvencesi olan çocuklara; sorumluluk kazandırmak amacıyla hedeflenen işlerini yapmaları sağlanarak, başarılarının mutluluğunu yaşamasını, başarabileceklerine olan inançlarını ise daima canlı tutmaları için gerekli personel ve materyal temini yapılmış, bugünün çocuklarını yarının örnek büyükleri olarak geleceğe hazırlamak amacıyla gerekli eğitim programı oluşturuldu.

Mine Yel