Yapılan yazılı duyuruda, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatlarıyla ve Bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile 2023 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı numune alım işlemleri başlamıştır.
Her yıl, ticari olarak üretim yapan üreticilerimizin üretim yapmış oldukları üretim alanlarından, hasat öncesi ya da hasat esnasında; kiraz, şeftali ve nektarinden pestisit kalıntı kontrolleri için numune alınıp, Çanakkale İl Gıda Kontrol Laboratuvarında analiz işlemleri yapılmaktadır.
Denetim esnasında gerekli kolaylığı göstermeyenler ile analiz sonucunda talimata aykırı,  ruhsatsız, tavsiye dışı, yasaklı veya doz aşımı, Bitki Koruma Ürünü kullanımı,  tespit edildiğinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım cezası uygulanacaktır.
Denetim programı sayesinde; Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hasat edilmek üzere olan bitkisel ürünlerin hasat edilmeden önce denetlenmesi sağlanmaktadır.
NOT 1: Atılacak olan ilaçların arka yüzündeki etiket bilgilerinde kullanılacak bitki adının bulunması veya atılacak etken maddenin Bakanlığımız Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanında yer almasına dikkat edilmelidir. İlaç kutusunun arka yüzündeki etikette yer alan son ilaçlama ve hasat arasındaki gün sayısına da dikkat edilmelidir, Denildi.
 
BHA