Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Okulu Projesi kapsamında veli eğitimlerine Çanakkale’de yoğun ilgi gösterilmeye devam ediyor. Milli eğitim müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde öğretmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle ulaşılan veli sayısı 4 bine yaklaştı.
 
 
 
Aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler konularında  eğitim alan veliler, çocuklarına daha faydalı olabilmek adına hayat boyu eğitim diyerek tüm velileri okullarımızda gerçekleşen eğitimlere davet ettiler. Kendi yaşantılarında olumlu yönde gelişme yaşadıklarını ifade eden veliler bu projeyi gerçekleştiren bakanlık başta olmak üzere tüm yöneticilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu artan kaygı, uzaktan eğitim çalışmaları nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmeye başlaması, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, öğrencilerin kamu politikalarının uygulanma hizmetinden mahrum kalmaları, salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi muhabbet ve sorumluluğun azaldığının tespit edilmesi vb. ortaya çıkan sorunları öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile aşabilmek, bu sorunlarla baş edebilmenin yollarını bu derslerle aşıyor.
Haber merkezi