1930 yılında 23 Aralıkta Menemen’de canice katledilen Devrim Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay’ın vefatının yıl dönümünde Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necmi Akyalçın;‘’Milletçe kalbimizde yaşattığımız, sonsuza dek yaşatacağımız Menemen şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz’’diyerek bir basın açıklaması kaleme aldı. 

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necmi Akyalçın; ‘’23 Aralık 1930 günü Ulusumuz vahşi bir şeriatçı isyan ihanetiyle sarsıldı.Derviş Mehmet adlı alçak önderliğinde, kadim “Din elden gidiyor” çığlıkları ve yeşil paçavraları ile ayaklanan Atatürk, Cumhuriyet ve Aydınlanma Devrimleri karşıtı gerici güruh, Menemen’de Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Şevki ve Hasan Beyleri katlettiler. Kubilay’ın bağ bıçağı ile gövdesinden ayırdıkları başını bir sırığa geçirerek ağızlarından salyalar saça saça Menemen sokaklarında gezdirdiler.’’dedi. 

‘’Cumhuriyetin hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”

‘’Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanının ardından başlattığı Aydınlanma Devrimleri’nin gerici çevrelerce engellenmek isteneceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle, 20 Ekim 1927’de Büyük Nutuk’unu Gençliğe Hitabe ile sonlandırırken Ulusunu olası “namüsait” koşullar ve tehlikelere karşı uyarmış, “Ey Türk İstikbalinin Evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır.” sözleriyle de görevini tanımlamıştı. Kubilay, bu görev bilinciyle dikildi asilerin karşısına.İsyanı, Kubilay’ın kabulü olanaksız katlini ve henüz birkaç yıl önce Yunan işgalinden kurtarılmış Menemen halkının bir kısmının da hainleri desteklediğini duyduğunda Atatürk’ün çok sert tepki verdiği, hatta “Menemen’i yakın!” dediği bilinir. Büyük Önder, Orduya gönderdiği taziye mesajında da “Büyük ordunun kahraman, genç zabiti ve mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyetin hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.” diyerek Cumhuriyetin ve devrimlerin ilelebet korunacağına olan inancını yinelemiştir.’’diye ekledi.‘’Hiçbir zaman hedeflerine ulaşamadılar, asla ulaşamayacaklar’’ diye sözlerine devam eden Akyalçın; ‘’Nakşibendi Şeyhi Esat adlı yobazın kışkırttığı ayaklanma -benzerleri gibi- Laik Cumhuriyetin kararlı duruşu ve çelik iradesi ile bastırıldı, hainler hak ettikleri biçimde cezalandırıldı.Osmanlı döneminde de, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında da, Cumhuriyetin ilanında da, Aydınlanma Devrimleri sürecinde de, çok partili döneme geçildikten sonra da ve nihayet 15 Temmuz 2016’da da bu Karşı Devrim kalkışmalarıyla hep karşılaştık. Tamamının emperyal güçlerce tertiplenip yerli işbirlikçilerce sahnelediğini de biliyoruz. Hiçbir zaman hedeflerine ulaşamadılar, asla ulaşamayacaklar.Batı Emperyalizmi 100 yıldır; Atatürk Cumhuriyeti’ni Antiemperyalist Tam Bağımsız Üniter Ulus Devlet özünden kopararak uydusu olacak bir Din Devletine dönüştürme çabasını sürdürmektedir. Yıllardır yaşadığımız, emperyalizm ve işbirlikçilerinin bu amaçlı Derviş Mehmetler yetiştirme gayreti ile Laik Cumhuriyetin Kubilaylar yetiştirme iradesinin mücadelesidir. Sonuçta elbette Kubilaylar kazanacaktır.Atatürkçü Düşünce Derneği; Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmenin mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli olduğu bilinci ve olanca gücüyle Kubilay’ın temiz kanı ile çizdiği yolda yürümeye, Karşı Devrim ihanetine geçit vermemeye kararlıdır. Milletçe kalbimizde yaşattığımız, sonsuza dek yaşatacağımız Menemen şehitlerimizi minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun!’’ dedi. 

ŞEHİD MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY KİMDİR ?

Mustafa Fehmi Kubilay (1906; Kozan, Adana – 23 Aralık 1930; Menemen, İzmir), Türk öğretmen ve asteğmen. Kubilay Olayı olarak tanımlanan ve Menemen'de Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin 23 Aralık 1930'da cumhuriyet karşıtı bir grup tarafından öldürülmesiyle başlayan ve faillerin (ve ilgili görülenlerin) yargılanmasıyla devam eden, Ocak–Şubat 1931 aylarını kapsayan olaylar zincirinin simgesi olan Türk askeridir1906'da Kozan'da Giritli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba adı Hüseyin, anne adı Zeynep'tir. Mustafa Fehmi Kubilay 1930 yılında öğretmen olarak İzmir'in Menemen ilçesinde asteğmen rütbesiyle askerlik görevini yaparken 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet'in başında olduğu bir grup isyancı tarafından öldürüldü. Olay, cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Said İsyanı'ndan sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica girişimi olup tarihe "Menemen Olayı" ve "Kubilay Olayı" olarak geçmiştir. Mustafa Kemal'in Silahlı Kuvvetlere mesajı, Genelkurmay Başkanının mesajı, TBMM'de soru önergesi ve Başbakan İsmet İnönü'nün konuşması, Bakanlar Kurulunun sıkıyönetim ilanı kararı, sıkıyönetim ilanının TBMM görüşmeleri, yargılamanın ilk günkü tutanakları, Savcılığın Esas Hakkındaki İddianamesi, Divan-ı Harp Kararnamesi, TBMM Adliye Encümeni Mazbatası ve TBMM Genel Kurul kararları arşivlerde tam metin olarak yer almaktadır.


İbrahim Akın KAZANCI