Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ev hayvanı sahiplerinin, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik gereği hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor.
 
Bu kapsamda 1 Ocak 2021'den bu yana 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.
 
Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya değişik sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için ev hayvanı sahiplerinin bu yılın sonuna kadar ililçe müdürlüklerine beyanname ile müracaat etmeleri halinde mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi, takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek.
 
PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köymahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.
 
Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sisteme işlenebiliyor.
 
Düzenlemeyle, ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri ililçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlü tutuluyor.
 
EV HAYVANI PASAPORTU VE SAHİP DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
 
Ev hayvanlarının kayıtları sırasında aynı zamanda uluslararası standartlarda Ev Hayvanı Pasaportu düzenleniyor.
 
Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde ililçe müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebiliyor.
 
Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içinde ililçe müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşürülmesi gerekiyor.
 
Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için de 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, ililçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi önem arz ediyor.
 
EV HAYVANLARININ SEYAHATİ
 
Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydının yapılmış olması gerekiyor.
 
Yurt içi nakillerde bu hayvanların pasaportlarının bulundurulması zorunlu olacak, pasaportu bulunmayan ev hayvanının sahibine idari yaptırım uygulanacak.
 
SAHİPSİZ HAYVANLAR
 
Sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecek.
 
Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak sahiplendirme belgesi ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan ililçe müdürlükleri tarafından PETVET'e kaydedilebilecek. Sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Haber Merkezi