Geçtiğimiz hafta İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezayı değerlendiren Avukat İkbal Aytaç; ‘’Suçun unsurlarının oluşmadığı ve söylenen sözün eleştiri kapsamında kaldığı açıktır. Nitekim ceza kanununda hüküm var. Bir kişi eleştiri hakkını hukuka uygun kullanıyorsa o zaman zaten sadece ceza hukuku değil, hiçbir yaptırım uygulanamaz’’dedi.
 
 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle  İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aynı zamanda siyasi yasak alan İmamoğlu’nun mahkeme kararını Avukat İkbal Aytaç değerlendirdi.
 
Çanakkale Barosu Avukatlarından İkbal Aytaç; ‘’Söylenen sözün eleştiri kapsamında kaldığı açıktır’’diyen Avukat İkbal Aytaç; ‘’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis  cezası ve ona bağlı olarak da siyaset yasağını da içine alan Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereği kamu görevlerinden yasaklı olmak kapsamında siyasi yasak cezası verildi.Dava konusu dosyada Ekrem İmamoğlu’nun sözleri somut olayın tüm özellikleri bakımından incelendiğinde  söylenmiş olan  sözün seçimlerin iptaline yönelik eleştiri niteliğinde kaldığı açıkça görülecektir.  Türk Ceza Kanunun 125. Maddesine  göre hakaret suçu; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin işlenmesi gereken bir suç olarak tanımlanmıştır. Hakaret suçunun unsurlarına bakıldığında  suçun unsurlarının oluşmadığı ve söylenen sözün eleştiri kapsamında kaldığı açıktır. Nitekim ceza kanununda hüküm var. Bir kişi eleştiri hakkını hukuka uygun kullanıyorsa o zaman zaten sadece ceza hukuku değil, hiçbir yaptırım uygulanamaz’’dedi.
 
 ‘’Ekrem İmamoğlu’nun yatarı bulunmamaktadır’’
 
Ceza istinaf ve ardından Yargıtay’dan sonra kesinleşeceği ifade ederek cezanın kabul edilmesi dahilinde imamoğlu’nun yatarı olmadığını söyleyen Avukat ikbal Aytaç‘’Hukuki açıdan verilen ceza için  şu anda  Ekrem İmamoğlu'nun  açısından herhangi bir değişiklik  söz konusu değildir. Kararın kesinleşmesi ile birlikte verilen cezanın uygulanması söz konusu olacaktır.İlk Derece Mahkemesi tarafından Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar,  hem istinaf hem de temyiz kanun yollarına tabi olan bir karardır. Bu yollara başvurulması, hükmün kesinleşmesini engeller.Eğer istinafta karar hukuka aykırı bulunup kaldırılmazsa, onanırsa o zaman Yargıtay'a başvuracaklardır. Yargıtay da eğer verilen kararı hukuka uygun sayar ve onarsa o zaman karar kesinleşmiş olur.Ekrem İmamoğlu hakkında hükmedilen hapis cezası, 2 yıl 7 ay 15 gündür. Bu cezanın kesinleşmesi halinde; infazında uygulanacak koşullu salıverilme oranı 1/2 olup, yargılama konusu fiilin 30.03.2020 tarihinden önce işlenmesi nedeniyle İnfaz Kanunu Geçici m.6/1’de düzenlenen iyileştirilmiş denetimli serbestlik süresi olan üç (3) yıl tatbik edilecektir.Bu hesaba göre, Ekrem İmamoğlu’nun yatarı bulunmamaktadır. ‘’
 
 
‘’Hukuk adına utanç verici bir karar’’
 
‘’Yapılan yargılama ile hukuk güvenliği hiçe sayılmıştır’’ diyen Aytaç;  ‘’Ama siyaset yasağı bakımından artık yapılacak bir şey kalmayacak ve İmamoğlu yalnız Cumhurbaşkanlığı adaylığı değil, siyaseten herhangi bir biçimde belediye başkanlığı için de, milletvekilliği için de, parti genel başkanlığı için de aday olamayacaktır. Yapılan yargılama ile hukuk güvenliği hiçe sayılmıştır. Burada üzücü olan en önemli noktalardan biri hukukun katledilmesidir. Yargı, siyasetin arka bahçesi değildir, Yargı siyasetin elindeki korku sopası da değildir.  Kişiler hangi görüşe sahip olursa olsun hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından bu böyle olmalıdır. Bu nedenle verilen karar Hukuk adına utanç verici bir karar!’’dedi.
 
 
 
İbrahim Akın KAZANCI