OMÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Bekler açılışta yaptığı açıklamada “ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Deprem İzleme ve Veri İşlem Laboratuvarı bünyesinde kurduğumuz ilk deprem istasyonumuz. İstasyonumuzu kurmamızın amacı, özellikle Çanakkale ve yakın çevresinde deprem oluşturabilecek potansiyele sahip fayların izlenmesi ve bu fayların oluşturabileceği depremlerin temel parametreleri diye tabir ettiğimiz; büyüklük, derinlik ve yerlerini daha doğru hesaplayabilmek için hem üniversitedeki araştırma ve geliştirme imkanlarına altyapı sağlayabilmek hem de ulusal bazda çalışan kurum ve kuruluşlara, Kandilli Rasathanesi gibi Başbakanlık Afet Acil Durum Başkanlığı gibi deprem istasyonları çalıştıran kurumlarla beraber işbirliği yapabilmek amacıyla ilk istasyonumuzu bugün bu amaçla kurmuş bulunuyoruz” dedi. 

ÇOMÜ’nün birçok temel alanda kendinden söz ettiren, bilimsel çalışmalar yapan bir üniversite olmasını amaçladıklarına vurgu yapan Bekler, ülkemizin deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek Çanakkale’nin dört tarafı ciddi fay üreten büyük fay sistemleri tarafından çevrilmiş durumda olduğunu sözlerine ekledi. 

Açılışta konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer “Bilim; insanoğlunun sosyal hayatının, ekonomik hayatının gelişimini sağlamalı, insan huzuru ve güvenliğinin temelini sağlamalı, bilim o yüzden var. Hepimizin bildiği bir gerçek de Çanakkale’nin, bulunduğumuz bölgenin bir deprem fay hattı üzerinde, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor olması. Bizim bu konuda sürekli hazırlıklı olmamız gerekiyor. Üniversite olarak hem bu meseleyi ele alan hem de izleme şansına sahip olan bir üniversiteyiz. Dolayısıyla bu depremsel hareketleri izleyebilecek konumdayız üniversite olarak. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki hocalarımızın, başta Tolga Hoca olmak üzere böyle bir çalışma içerisinde olmuş olması üniversitemizin yapması gereken ve yapabileceği bir bilimsel çalışmayı üstlenmiş olmalarını gösteriyor. O anlamda kendilerine hem bilim dünyası hem de üniversitemiz adına teşekkür ediyoruz“ şeklinde konuştu.


Kaynak: Haber Merkezi