Sağlık sistemindeki eksiklikler başta olmak üzere, sağlık çalışanlara şiddet, yetersiz cihaz ve acil servislerde yaşanan problemleri basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşan Hekim Birliği Sendikası Çanakkale Temsilciliği ve Çanakkale Tabip Odası ortak açıklama yaptı.
 
 
Çanakkale’de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen basın açıklaması sağlık sistemi hakkında eksikleri  basın açıklaması ile  okuyan, Hekim Birliği Sendikası Çanakkakel İl Temsilcisi Operatör Doktor Sema Köksal; ‘’Sağlıktaki şiddetten hekime kalkan elden, edilen küfürden, hakaretten, tehditten. öldük zaten çekilen bıçaktan, ateşlenen silahtan. Meslek hayatının baharındaki gencecik meslektaşlarımız, tecrübesi ve birikimi ile önümüzü açan kıdemli meslektaşlarımız görevini hakkı ile yapmaya çalışırken korunamadıkları için odalara hapsedildi, darp edildi, boğazları sıkıldı, burunları kırıldı, yerlerde sürüklendi, bıçakla kovalandı. Hem hekimler hem hekimlik mesleği yine yeniden bir darbe daha aldı. hep birlikte soruyoruz. Bu şiddet neden? Bu kadar zor mu önlem almak, hekimini, çalışanını korumak? bir kez daha uyarmak için verilen sözleri hatırlatmak için, her şey güllük gülistanlık değil demek için iş bırakıyoruz. Şiddetin diğer iş kollarına göre 16 kat fazla olduğu tescillenen ve günde 80 tane beyaz kod verildiği bilinen, günümüzün yarısının geçtiği sağlık kuruluşlarında, çalışma hayatımız boyunca %95 şiddete uğrama ihtimalimiz olan sağlık kuruluşlarında; başında etkili ve güvenlik görevlisi olan x-ray cihazlarının bulundurulmasını, polikliniklere ve acil servislere panik butonlarının yerleştirilmesini, şiddet suçu işleyenlerin güvenlik eşliğinde muayene edilmesini, her polikliniğe bir sekreter verilmesini, caydırıcı etkin yasaların acilen çıkarılmasını talep ediyoruz. yeni ekremler, ersinler, kamiller olmasın diye istiyoruz.canımızı korumak için istiyoruz. Yıldık artık! baskıcı ve bunaltıcı hasta yüküne sebep olan kontrolsüz mhrs randevu sürelerinden. araya sıkıştırılmış ek randevulardan. Bitmek bilmez sekretarya angaryasından, hukuksuz geçici görevlendirmelerden, nefes aldırmayan yönetim taleplerinden. kamuda can çekişen hekimliğin serbest icrasının kısıtlanmak istenmesinden. tükettiniz zaten, hastaya hak ettiği ama talep edemediği süreyi ayıramamaktan, iyi koşullarda hekimlik yapamamaktan.. siz ne yaparsanız yapın biz hekimiz hep birlikteyiz! biz acil hekimleriyiz, biz aile hekimleriyiz, biz diş hekimleriyiz, biz öğrenci hekimleriz, biz asistan hekimleriz, biz uzman hekimleriz, biz öğretim üyesi hekimleriz, biz acildeyiz, poliklinikteyiz, klinikteyiz, laboratuvardayız, yoğun bakımdayız, Asm’deyiz, Adsm’deyiz, 112’deyiz, İsm/tsm’deyiz hastanedeyiz, üniversitelerdeyiz, anfilerdeyiz. bu çığlık hepimizin, hekimliğin, hekimlerin! acı çeken sağlık işinin, sağlıklı olmak isteyen hastanın ve hekimlerin''dedi.
 
‘’Sağlık hizmeti devletin en temel hizmetidir’’
 
Türk Tabipler Birliği Çanakkale Tabip Odası Ayşe Güneş; ‘’Mevcut sağlık sistemi çökmüştür.Durum' bir halk sağlığı sorunudur.Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısı günden güne artarken, sağlığa erişim olanakları giderek azalmaktadır. Hasta sayılarının artışı ile övünen bu problemli sistemden randevu alınamıyor, muayene ve tedavi olunamıyor. Bu bir sağlık sistemi değildir, her düzeydeki sağlık kuruluşlarında hasta üreten bir fabrikaya dönüşmüştür.Günlerce telefon başında bekledikten sonra alınabilen randevu için, Sağlık Bakanlığı hastalara yalnızca 5 dk lık bir süreyi razı görüyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Vatandaşlarımıza haksızlık, biz hekimlere eziyettir.Halkımıza soruyorum: Sîzler buna layık mısınız? Bizlere 5 dakikada derdinizi nasıl anlatacaksınız? Veya hanginiz bir hekimin baktığı 100. hasta olmak ister? Adına teşvik dedikleri bu sistem, biz hekimleri işte buna zorluyor.Emeğimizin karşılığı hiç bir koşula bağlanamaz. Hekimlik parça başı iş üreten bir meslek değildir, buna izin vermeyeceğiz! İnsan hayatı pazarlık konusu değildir, insan sağlığından kâr elde edilemez! Sağlık hizmeti devletin en temel hizmetidir, kimsenin lütfü değildir! Bu hizmeti veren hekimler ve sağlık çalışanları olarak insanca koşullarda çalışmak istiyoruz.Hasta üzerinden yapılan hesaplara karşı çıkıyoruz. Başarı ölçümüz, insanları hastalıktan koruyabilmektir. Hastalanan kişileri ise 21. yüzyıl tıp biliminin mesleki standartları ve imkanları ile sağlığına kavuşturmak ve mesleğimizi icra edebilmektir. 5 dakikada bu nasıl mümkün olabilir. Hekimlerimizin ve sağlığın her alanında hizmet veren çalışanların sağlığı da tehlike altındadır. Ardı ardına yığılan hastalar, elverişsiz koşullar, bıkkınlık, tükenmişlik ve yorgunluk içinde günü tamamlıyoruz.’’ dedi.
 
''Sağlıkta caydırıcı ve etkili bir şiddet yasası mutlaka çıkartılmalıdır''
 
 
‘’Bardak doldu taşıyor’’ diye devam eden Güneş; ‘’Biz her gün yeniden başa sarıyoruz.Günlük sözlü saldırılara, hakaretlere, fiziksel tehditlere ve ölüm dahil her türlü şiddet riskine alışmamız mı bekleniyor? Nedir bu çözümsüzlük? Çünkü onlar da biliyorlar sağlıkta şiddetin yanlış politikaların sonucu olduğunu.Amacı yaşaymak olan bu işin fıtratında şiddet olmadığını bizbiliyoruz. Biz sizlerin sağlığını da bu mesleğin saygınlığını da korumak üzerine ant içtik. Hekimliğin onurunu da gururunu da kaybetmeyeceğiz. Mücadelemiz tüm toplumun sağlığı içindir.Şiddetten arındırılmış daha güvenli çalışma ortamları,Hastalara nitelikli bakabilmek için gereken süre ve koşulları talep ediyoruz.Hastanelerdeki ek randevu ve MHRS sistemine müdahaleler, hasta-hekim çatışmasına neden oluyor.Günü kurtaran, tüm yükü hekimlerin sırtına bırakan çözümler yerine; işlevsel,hakkaniyetli ve bilimsel çözümler istiyoruz. Sağlıkta caydırıcı ve etkili bir şiddet yasası mutlaka çıkartılmalıdır.Tek ödeme sistemi ile emekliliğe yansıyan güvenceli bir gelir artışı, ayrım gözetmeksizin tüm hekimlere adil bir şekilde verilmelidir.’’ diye ekledi.
 
İbrahim Akın Kazancı