2022 inşaat sektörünü değerlendiren Müteahhitler Birliği Başkanı Salih Yıldız; ‘’ Türkiye'nin ne yazık ki bu şartlarda ev alması şansını hemen hemen yitirmiş durumda 2022'de ciddi bir maliyetlerin artışı ve özellikle akaryakıt enerji fiyatları hepimizi ciddi sarstı. Yani sırf konut almanın ötesinde girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı hem sanayici zorda kaldı’’ dedi. 
 
Geçtiğimiz bir sene içerisinde Türkiye’nin inşaat sektörünü değerlendiren Müteahhitler Birliği Başkanı Salih Yıldız; ‘’2022 vallahi her şeyde olduğu gibi krizler  problemler, imar mevzuatları, katlar derken ve maliyetlerin üst üste gelmesi, inşaat sektörünü ister istemez yedi şiddetindeki bir deprem gibi sarstı. Bize her ne kadar binaları sağlam da yapsak bu çerçevede baktığımızda ciddi bir sarsıntı geçirdik. Ama ona göre yurt dışındaki talepler Türkiye genelinde ciddi bir alım kar yapı olduğu için ve kendi paralarına göre de bizim buradaki fiyatlarımız ucuz olduğu için konut fiyatları özellikle. Alıp hem vatandaş Açık almak hem de birine sahip olmak kolaydı. Ama kendi vatandaşı Türkiye'nin ne yazık ki bu şartlarda ev alması şansını hemen hemen yitirmiş durumda 2022'de ciddi bir maliyetlerin artışı ve özellikle akaryakıt enerji fiyatları hepimizi ciddi sarstı. Yani sırf konut almanın ötesinde girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı hem sanayici zorda kaldı hem üretici hem de yapıp satan ve kendi işini yapan hem esnaf ve bizim sektör özellikle müteahhitlik sektörü her konuda şekilde yüzde iki yüz, yüzde üç yüz, yüzde dörtlere varan maliyetler olarak karşı karşıyaydık.’’dedi.
 
‘’Konut üretimi ister istemez kısıtlı olacaktır’’
‘’Normalde yüzde elli satışlar varken yüzde otuzlara, kırklara düştü. Düşüşler var. Fakat Çanakkale'nin bir avantajı var. Çanakkale bu konuda bir cazibe ortamı yarattı kendine. Bir köprünün yapılması. Iki bu Kaz Dağları'nda yapılan Troya ve Asos tünelleri ciddi bir yaşam kalitesinin de yüksek olduğu bir yıl olduğu için satışlarımız bizim oldu. Bizler de daire kalmadı. Tabii bu arada bu işin spekülasyonunu yapan artı eee Ahlaksızlığını yapan kesim de var. Yapanlar da şunlar. Bir ara gene biliyorsunuz ııı faizler yüzde altmış dokuzlara bir çekildi. Bu arada rakamlara yüz, iki yüz arttıran insanlar oldu. Bunlar aracı kurumlar da olabiliyor. Diğer müteahhitler de oluyo. Biz müteahhitler birliği olarak kendi arkadaşlarımıza şunu hep söyledik. Biz iki milyon liraya satıyorsak böyle bir faiz düşüşünde kalkıp iki yüz yapmak ahlaksızlıktır. Yapmayın. Böyle bir olayı da zaten hiçbir arkadaşımız tereddüt etmedi. Çünkü olan hep Tüketici oluyor ne yazık ki. Tüketici almaya kalktığında avantajlı alayım derken bu boyutu düşürdü. 2022 böyle  ciddi bir sarsıntıyla geçti ama iki bin yirmi üçte ne olacak göreceğiz şimdi.Şimdi şu tabii. Insanlar üretir. Üretiriz biz Üretip satamadıktan sonra stok yapacak halimiz yok. Yani bine yüz üste koysanız ne olur? Yaptınız. Satamazsanız belli bir iki sene sonra zaten o binalar harabeye dönüşüyor. Insan yaşarsa güzelleşiyor. Insan yaşarken binada yaşıyor. Çünkü her şey bir hareketli bir dediğimiz biçimde. Ne yazık ki biz bunu değiliz ama alım gücü düşük olan bizim toplumumuzda ne yazık ki bundan sonraki konut üretimi ister istemez kısıtlı olacaktır. Bunun en büyük sebeplerinden biri de arsa olayıdır biliyorsunuz.Daralmış bir alanda arz talep olayı dengeleri eğer sağlanmazsa yüzde elliyle aldığınız bir arsada sizin alacağınız binanın değeri yüzde yüz artıyor. Düşünün, yüz tane bina yapıyorsunuz, ellisini arsa sahibine yapıyorsunuz, ellisini kendiniz de yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız elli Dairenin maliyeti yüz dairelik maliyeti. Arsa olarak düşündüğümüzde. Bunu sattığınızda bir milyon liraya mal ettiğiniz bir daire iki milyon liraya mal etmiş oluyorsunuz. Paranızı kullanıyorsunuz, risklere giriyorsunuz, artı çevre düzenlemesi, otoparklar vesaire ciddi rakamlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Şimdi bugün sıfır altmış dokuzla gelen bir olayda almaya kalksanız bir milyon lira kullandığınızda on dört küsur, on beş bin lira civarında aylık taksit ödemek zorundasınız. Şimdi on beş bin lirayı ödemek için getirilen şartlar var Kirada olacaksın, evin olmayacak.’’diye ekledi. 

‘’Tapu harçları biz sık sık gündeme getiriyoruz’’
Salih Yıldız; ‘’Böyle bir olayda çocuğun olacak bir de olursa, okuyorsa hele, masrafları görüyorsunuz. Böyle bir olayda en az yetmiş bin lira bir maaşın girdiğini olacak ki, on beş yirmi bin liralık bir taksit, artı diğer giderlerin kira fiyatları malum. Bu da ııı ciddi bir ııı belirsizlik getiriyor ve şu an fölü. Birçok arkadaşımız ııı birliğimizdeki üyelerimiz soruyor. Nasıl olacak bu işler? Diğer müteahhit arkadaşlar da soruyor bize. Sık sık. şu an belirsizlik var. Hem kredi kullandırmada bankalar kararsız. Hem kredi alacak vatandaş kararsız. Tapu harçları ciddi bir olay. Ben sık sık gündeme getiriyorum. Diyorum ki devlet sosyal devlet yapısını eğer koruyorsa ve böyle olduğunu iddia ediyorsa vatandaşın ev sahibi olabilmesi için imkanları daha da genişletmesi ve alabildiğine alım gücünü destekleyecek ve tetikleyecek olaylar olmalı. Başta KDV'ler var. KDV yüzde sekize indirdik dediler. Halbuki biz yüzde birle fatura kesiyorduk. Şimdi yüzde yedi Bir daha yük geldi. Sanki avantajmış gibi gösterildi ama değil. Ha nerede büyük? Yüz elli metrekare üzerindeki binalarda  İstanbul'da, büyük şehirlerde, Adana'da, İzmir'de, Antalya'da. Bursa'da bunlar ciddi rakamlar avantaja dönüştü. Ama orta sınıfın alacağı, yüz elli metrekarelik ekonomik konutların rakamı yüzde yedi artı KDV düşmedi. Bunu bunu bir kere anlatmamız lazım. Böyle olunca da bu bir maliyet arttı. Tapu harçları biz sık sık gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki tapu araçlarını uygun olması halinde insanlar reel değerlerini göstereceklerdir, satış değerlerini. O zaman bir milyon lira gösteriyorsa eğer bire indirilirse, iki milyon satmışsa iki milyona gösterir. Bugün ne yazık ki birçok insan aldığı fiyata gösteremiyor. Çünkü çıkamıyor.Harçlar ve vergiler yüksek olduğu için mecburen Muğla'ya gidiyoruz.’’ dedi. 
 
Arzu Baladur