Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara, 31 Temmuz - 30 Ağustos 2021 tarihleri süresince görevliler haricinde giriş-çıkış yapılması yasaklandı. 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “6831 Sayılı Orman Kanunu' nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler.’ Hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz - 30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler Çanakkale Valiliğinin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır” denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:"Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

Bu kapsamda:
1-    6831 Sayılı Orman Kanunu'nun Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler. Hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz -30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormanlara görevliler haricinde girişler yasaklanmıştır. 

2-    Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılmasına,
3-  " Çanakkale İli 2021 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale Vilayeti dahilinde ki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek (Dozer,  greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz vb.) her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine  ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesine,

4-    Orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların  kaymakamlıklarca köy halkına duyurulmasına karar verilmiştir."


Kaynak: Haber Merkezi