Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan başkanlığında toplanarak 2021 yılı için yapılacakları karara bağladı. Anafartalar Orman İşletme Müdürü Yücel Martin tarafından kurum amirlerine detaylı olarak yapılan sunumun ardından yapılacakların ve beklentilerin tartışıldığı toplantı Gökçeada Kütüphanesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşti.

Orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılması gerekenlerin ve kurumlara düşen görevlerin detaylı olarak kaleme alındığı toplantı sonunda alınan komisyon kararı yayımlandı.

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 68-76 maddeleri ve Orman Genel Müdürlüğünün 285 sayılı tebliğleri ayrıca Orman Kanunu’nun 69. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunun 09.10.1976 gün ve 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe konan ‘Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesi Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik’ orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetleri ile alınacak önlemleri içermektedir.
Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 09 Temmuz Cuma günü tarihinde Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan başkanlığında orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gerekli hususlar karara bağlandı. Yangın Öncesi Yapılacak İşler: Orman ve yangın emniyet yollarının bakımı yangın sezonu öncesi yapılacak. Yangın Gözetleme kulelerinin bakımları yangın sezonundan önce bitirilerek, yangına hassas yerlerdeki kulelerden gözetleme işi Haziran-Ekim aylarında yapılacak. Yangın müdahale ekipleri yangına en kısa sürede ulaşabilecek şekilde yerleştirilip, personel ve ekipmanla donatılacak, yangın hizmetlerine konu binaların bakımları yapılacak. Yangın söndürme aletlerinin sezon öncesi bakımları ve eksiklikleri tamamlanacak, mükellefler için yeter sayıda uygun yerlerde yedek söndürme aleti bulundurulacaktır. Orman Köylerine ait mükellef listeleri güncelleştirilecek ve 15.06.2020 tarihine kadar sorumlu Jandarma birimine gönderilecektir. Piknik ve mesire yerlerinin denetimi yapılacak. Meteoroloji Müdürlüğünden günlük hava raporları alınıp kaydedilecek, orman yangınları için kritik meteorolojik değerler ilgililere duyurulacaktır. Ormanlık alanlar içinde tehlike arz edebilecek kırsal alan yangınlarına (anız, bağ, bahçe vb.) orman idaresine ait unsurlar yardımcı olacaktır. Kapalı alan yangınlarında (bina, fabrika vb.) ise belediye itfaiye araçlarına yeterli ve uygun durumlarda su takviyesi yapılacaktır. Yangına hassas dönemde dozer, treyler, arozöz ile temin edildiği takdirde hava araçları uygun yerlerde konuşlandırılıp yangın için hazır vaziyette bekletilecek. Gökçeada Kaymakamlığı, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü, 5. Komando Alay Komutanlığı, Gökçeada Belediye Başkanlığı, Deniz Radar Komutanlığı, Hava Radar Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Karayolları Bakım Şefliği, UEDAŞ İşletme Şefliği ve DSİ Şefliği tarafından imzalanan karar ile olası yangın sırasında yapılması gerekenlerin yanı sıra yangın öncesi ve sonrasında da yapılması gerekenler detaylı olarak açıklandı.

Damla Şener Okdaş