Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan yaptığı yazılı açıklamada, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder’i sert bir dille eleştirdi.
 
İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları gergin geçmiş, 5’nci birleşimde CHP grubu toplantıyı terk ederek tepki göstermişti. Konuyla alakalı yaklaşık bir hafta sonra CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Çanakkale İl Genel Meclisi’nin temmuz ayının 5. Birleşim toplantısının başlama saatinden 2 saat önce ilan edilen gündem ile Meclis Başkanı içinde Bayramiç Çaldağ köyünde yapılması planlanan RES projesi de dahil olmak üzere bazı imar dosyalarını komisyon çalışma ve raporları tamamlanmaksızın, doğrudan gündeme alma yetkisini kullanarak gündeme almış, Cumhuriyet Halk Partisi grubu da bu işleyişin bir parçası olmamak adına doğrudan gündeme alınmış maddelerin hiçbirine katılmamıştır. Bundan sonra da böyle bir işleyişin parçası olmayacağımızı mecliste ifade etmiş bulunmaktayız.
 
Söz konusu meclis toplantısı başından sonuna kadar mevzuat ihlalleriyle doludur. Meclis başkanı seçilmekteki maharetleri kamuoyunun malumu olan yeni meclis başkanı, meclisi yönetememektedir. Kanundaki yetkilerini kullandığını iddia eden meclis başkanı, bu yetkileri yalnızca meclis teamüllerini kendi keyfiyeti doğrultusunda çiğnerken kanuna başvurmaktadır. Aynı kanun gündemin en az 3 gün önce üyelere bildirilip halka açık bir şekilde ilan olunmasını öngörmekteyken, toplantıdan yalnızca iki saat önce gündem ilan etmiştir. Gündemin 5. maddesinin alt başlığı olan 9. komisyon raporu oylanırken divan katibinin salondan ayrılmış olduğu halde bunu görmezden gelerek oylamaya devam eden ve oylama sonucunu bir üyenin yokluğunda tutanaklara oybirliği ile geçiren meclis başkanı, gündemin devam eden maddelerindeki bir imar dosyasının komisyon raporu oylamasında; oylama sonucunu itirazlar üzerine 3 kez saymış olmasına rağmen; ısrarla sonucu değiştirerek ilan etmiş, daha sonradan video görüntüleriyle de tespit olunduğu üzere meclis çoğunluğu tarafından evet oyu verilen dosyanın reddi yönünde karar ilan ederek meclis iradesini manipüle etmekten bir sakınca görmemiştir. Bununla birlikte, mevzuat gereği İl Genel Meclis toplantıları 5 günü aşamayacağından, meclis başkanının toplantının 5. birleşimini 9 Temmuz Cuma günü tamamlayarak bitirmesi gerekirken 2. oturumu CHP Grubu olarak yine katılmadığımız, takip eden 10 Temmuz Cumartesi gününde düzenlemiştir.
 
“GÜLDÜRMEYİNİZ BİZİ”
Göreve gelir gelmez, bugüne dek Çanakkale’de hangi siyasi partiye mensup olursa olsun meclis başkanlığı yapmış hiçbir meclis başkanının uygulamadığı şekilde gündem dışı konuşma haklarını sınırlamak, Cumhuriyet Halk Partisiyle mutabakatta bulunmaksızın gündem ilan etmek, gündemleri toplantı saatine kısa bir süre ilan etmek, meclis toplantılarının 5 günlük yasal süresini aşmak gibi yöntemlerle meclisin işleyişini, uyum ve dayanışmasını tek taraflı olarak sürekli bozma çabasında olan Meclis Başkanı üstüne üstlük Ulupınar köyündeki imar plan teklifi incelenirken komisyonun sahada incelemeye gitmediğini iddia ederek cevap verirsek “istifa edeceğini” söylemiştir. Çanakkale kamuoyuna sesleniyorum. İnanmayınız. Dünya üzerinde yazılmış her ahlak kuralını ve değerler sistemini yıkmak pahasına kendisini meclis başkanı seçtirmiş bir kişi toplumda yanlış kanaat oluşturmaya çabalayıp, çıkarımının yanlışlığının ortaya çıkmasıyla mı istifa edecek? Güldürmeyiniz bizi.
 
TEK ÜYEYLE BİLE İNCELEME YAPILABİLİR
Bu soru CHP Grup Başkanvekiline değil, komisyona sorulacak bir sorudur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu 4 CHP’li, 3 AKP’li üyeden oluşan bir komisyondur. Meclis başkanı işleyişten bu denli habersizdir. Söz konusu imar plan teklifi komisyona sevk edildikten sonra, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkan Yardımcısının da hissesi bulunan bir araziyi konu alması sebebiyle, herhangi bir iddiayı bertaraf etmek için o dosyanın sahadaki incelenmesinde komisyonun 7 üyesinin de bulunmasını sağlamak için çalışan biziz. Salt bu sebeple, sahadaki çalışmaya katılımı kolaylaştırmak adına bu dosyanın sahadaki incelemesine meclis toplantılarının devam ettiği hafta gidilmiştir. Saha incelemelerinde tüm komisyon üyelerinin bulunma zorunluluğu yoktur. Tek üyeyle bile inceleme yapılabilir. Özellikle meclis toplantısı yapılmayan haftalarda yapılan saha çalışmalarında komisyon üyelerimizin bulundukları ilçelerden yol-mesafe durumu söz konusu olduğundan komisyon çalışması tüm üyelerin katılımı ile yapılması mümkün olmamaktadır. Bu sebepten tüm üyelerin halihazırda meclis toplantısına geleceği için katılımın tam ve eksiksiz olmasını kolaylaştırmak adına meclis toplantılarının devam ettiği hafta bu dosya üzerinde saha incelemesine gidilmiştir. Komisyonun 7 üyesi de bu arazinin incelenmesine katılmıştır. Bunu AKP’li komisyon üyeleri de doğrulayacağı gibi, İl Özel İdaremiz Yol Müdürlüğünde araç görevlendirme yazısı bulunmaktadır. Komisyon raporu tüm komisyon üyelerinin oybirliği ile alınmış olup, meclis çoğunluk iradesiyle de dosya geçmiştir. Askı süresinde hem bu dosyaya hem de Ayvacık’ta geçen 5 farklı imar dosyasına itirazlar söz konusu olmuştur. Bu itirazlar değerlendirilirken hiçbir itiraz farklı veya özel olarak ele alınmamış, 6 itirazın 6’sı da birlikte değerlendirilmiş, itirazda bulunan kurumların temsilcileri ile komisyonumuz bir toplantı gerçekleştirerek kendilerinin görüş ve yorumları alınmıştır. Komisyon kendi içinde yaptığı değerlendirmede bu toplam 6 dosyadaki itirazları da yeterli bulmadığı, itirazın reddi yönünde komisyon raporları düzenleneceği konusunda karara varmıştır.
 
“ANTİK KENTİNİN BULUNDUĞU RES PROJESİNİN İMAR PLAN TEKLİFİNİ, DOĞRUDAN GÜNDEME ALIRKEN BU HASSASİYETİ NEREDEDİR?”
 
Bu raporlar haziran ayında meclis başkanlığına iletilmiş ise de haziran ayında gündeme alınmayarak temmuz gündeminin son oturumuna kadar bekletilmiştir. Komisyonun rapor yazmadığı ileri sürülerek, Bayramiç’te bulunan RES projesinin imar plan teklifini doğrudan gündeme alarak Çanakkale kamuoyunun gündemini yönlendiren transfer meclis başkanı haziran ayı toplantıları itibariyle hazır olan komisyon raporlarının gündeme alınmayarak temmuz toplantılarına kadar bekletilmesini nasıl açıklamaktadır?
 
Komisyon incelemesi sırasında sahaya gidilmesi konusunda bu denli hassas olan meclis başkanı (bu hassasiyeti paylaşıyorum) Çanakkale Kültür Envanterine de kayıtlı Kebrene Antik Kentinin bulunduğu Bayramiç Çaldağ Köyünde, köy yerleşim yerine yakınlığı da ifade edilen bir Res projesinin imar plan teklifini, komisyon tarafından yerinde incelenmeden, muhtar ve köylülerin görüşlerini alma imkanı vermeden doğrudan gündeme alırken bu hassasiyeti nerededir?
 
Kendisine bir başka sorumuz daha olacak. Kendisinin evcil köpeğini, İl Özel İdaresinin halihazırda personeli olan makam şoförü günde iki kez tuvalet için dışarıya çıkarıp iş tanımıyla uygun olmayan meclis başkanının özel işlerini yerine getirdiği doğru mudur? Mevzuat, yetki ve namus kelimelerini ağzına alırken öncelikle bu sorunun cevabını vermesini umuyoruz.
 
Kendisine en azından 40 yıl içinde bulunarak ‘gözlem yapma imkanına’ sahip olduğu Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili bir hususu ayrıca hatırlatmak isteriz. En kıdemli AKP’liye karşı mücadeleden 20 yıldır geri durmayan bizler, en kıdemsiz AKP’li ile mücadele etmekten geri duracak değiliz.”
 
 
 
 
 
 


Kaynak: Haber Merkezi