Geçen Cuma günü CHP’li meclis üyelerinin terk ettiği meclis gündemine eklenen ek madde ile Bayramiç İlçesi’ne bağlı Çaldağ köyündeki tarihi kentin de bulunduğu yere Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulmasına karar verildi. Kebrene Antik Kenti’nin kalbine yerleştirilen bu RES projesine MHP’li meclis üyeleri ‘hayır’ oyu verirken, CHP’li meclis üyeleri terk ettiği için AK Parti meclis üyelerinin ‘evet’ oyu vermesi ile kabul edildi. Hem projenin kabul edilme şekli hem de RES projesinin antik kent bölgesine yapılacak olması tepki topladı.  

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısının geçen Cuma günü birleşimi olaylı geçmişti. CHP’li meclis üyeleri ile eski CHP’li şimdi AK Parti’li Meclis Başkanı Nejat Önder arasında yaşanan tartışma sonucu, CHP’li meclis üyeleri toplantıyı yarıda bırakarak terk etti. Bu olaylı meclis gündem maddelerine daha sonra 8 ek madde eklendiği görüldü. Meclis başkanı tarafından eklenen ek gündem maddelerinden biri de Bayramiç ilçesine yaptırılmak istenen RES Projesi. 

MHP HAYIR OYU VERDİ
5302 Sayılı  İl Özel İdaresi  Kanununun 16’ıncı maddesi gereğince meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan  “ilimiz Bayramiç ilçesi Çaldağ Köyü 101 ada 3,5,7,8 parsellerde 40776,43 metrekarelik ÖN/7871-24/03942 önizin numaralı ormanlık alanda kayıtlı alan için “ Enerji üretim alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Palanı“ görüşüldü.

Bu maddenin görüşülmeden önce CHP’liler meclisi terk ettiği için oy kullanmadı. MHP’li meclis üyeleri ise maddeye “HAYIR” oyu kullandı. Madde AK Parti’nin oyları ile kabul edildi.

PROJE İNCELENMEDİ İDDİASI
Gündem dışı ek madde başkan tarafından getirildiği için bu proje ile ilgili meclis üyelerinin hiç bilgisi olmadığı belirtiliyor. Projenin ayrıca Bayramiç ilçesine bağlı Çaldağ köyünde bulunan tarihi Kebrana Antik Kenti’nin olduğu bölgenin de içinde yer aldığı ifade ediliyor. Projenin incelenmeden, araştırılmadan acele ile meclis gündemine getirildiği belirtiliyor. Bu projeye ayrıca köylülerin de tepki gösterdiği gelen bilgiler arasında.
 
KEBRENE ANTİK KENTİ
Geçmişi Milattan Önce 7. yüzyıla kadar uzanan Bayramiç ilçesinin 15 kilometre güneyinde Çaldağ olarak bilinen tepenin üzerinde yer alan Kebrene Antik Kenti’ni en önemli antik kentlerden Kebrene Antik Kenti’nin kuruluşu arkeolojik verilere göre M.Ö. 7. yüzyıla kadar inmektedir. Yapılan araştırmalarda kentin en parlak döneminin M .Ö. 6. yüzyıl ile 4. yüzyıl olduğu tespit edilmiştir. Kentin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Gümüş madeni ve hayvancılıkla zenginleşen kent, bölgenin ilk Sikke basan kentlerindendir. Sikkelerin ön yüzünde Apollon başı, arka yüzünde ise koç başı bulunmaktadır. Kent Pionia, Gargara, Antandros, Assos ve Lamponya’ya giden antik yolların üzerinde kurulmuştur.  Xenephon, Strabon kentin isminden bahsederlerken Kebrene’nin Skepsis ile Skamandras arasında bir yer olduğunu söylemektedir. Ayrıca buradaki bir kuleden de söz etmişlerdir. Antiogonas’a göre de bu kentlerle sürekli savaşmıştır. M.Ö.479-334’de Kymeli göçmenler kenti olarak nitelendirilmiştir. M.Ö. 400’de kadın satrap Mania’nın yönetimine girmiş, 339’da da Spartalı Komutan Derkylidas’a boyun eğmiştir. M.Ö.334’de Büyük İskender’in Granikos savaşındaki galibiyeti ile bölge onun hakimiyetine girmiş, ölümünden sonra generallerinden Lysimakhos yeni kurulan Alexsandria Troas’ı büyütmek için Kebrene halkını buraya zorla iskan etmiştir. M.Ö. 310 yılında Alexandria Troas kentinin kurulması ile Antigonos tarafından Kebrene halkının da bu kente taşınması ile önemini yitirmiş ve böylece kent terk edilmiştir.
 
Günümüzde bölgede yapılan yüzeysel incelemelerde kentin etrafını çevreleyen uzunluğu 3,5 kilometreyi bulan sur duvarlarından yerleşimin batı bölümünde ve güneyde Çaldağ Köyü’nde bir evin bahçesinde birkaç taş sırası görülmektedir. Troia Antik Kenti’nde kazılar yapan ve Troia Hazinelerini bulduktan sonra yurt dışına kaçıran Heinrich Schliemann’ın da 1882 yılında Kebrene Antik Kenti’nde kazı yapıp bazı gümüş ziynet eşyalarını çıkardığı bilinmektedir. 1970’li yıllarda Prof. Dr. Yusuf Boysal tarafından Bakacak Tepe üzerinde kısa süreli bir kazı çalışması yapılmış, fakat kazı sonuçları açıklanmamıştır.
İşte bu kadar önemli bir antik kent bölgesine RES projesinin hayata geçirilmeye çalışması ayrıca tepki topluyor.
 
Arzu Baladur