Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)  Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi. Muhammet Yüceer, Avrupa İnovasyon Teknolojileri Enstitüsü Gıda Birimi (eit Food) Yenilikçi Burs Programı En İyi İş Fikri Ödülünü aldı.
 
Gıda sistemlerini daha sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenilir hale getirmeyi amaçlayan Avrupa'nın önde gelen gıda inovasyon girişimlerinden olan İnovasyon Teknolojileri Enstitüsü Gıda Birimi (EIT Food) tarafından genç yenilikçiler ve araştırmacılar için oluşturulan ve genç yenilikçilere ve araştırmacılara iş becerileri kazandırmayı hedefleyen 6 aylık eğitim programı sonrasında yapılan final elemesinde ÇOMÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yüceer Avrupa İnovasyon Teknolojileri Enstitüsü Gıda Birimi (eit Food) Yenilikçi Burs Programı En İyi İş Fikri Ödülünü kazandı.


Kaynak: Haber Merkezi