Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.
 
SGK borçlarının yapılandırma başvurularının devam ettiğini aktaran Ercan şu bilgiler aktardı; “17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması imkânı sağlanmıştır. Buna göre:
2020/ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan; Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri,  İşsizlik sigortası primleri, İdari para cezaları, İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, Ek5, Ek6, İsteğe Bağlı ve Topluluk Sigortası primleri, yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme imkânı getirilmiş olup, başvuruları alınmaya devam etmektedir. Yapılandırma kapsamında; anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlara Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) eklenecektir.
Bu şekilde belirlenen borcun ilk taksit ödeme süresi sonu olan 01.03.2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, iki taksitle 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir. İdari para cezası borçlarında ise; anapara borcunun %50’si silinecek, kalan tutara yine Yİ-ÜFE eklenecektir. Örneğin 2008 yılına ait olan 1.200 TL anapara 3.580 TL gecikme cezası/zammı olmak üzere toplam 4.780 TL civarındaki bir borcun peşin ödenmesi halinde 1.282 TL, ilk iki taksit süresinde ödenmesi halinde ise 1.609 TL civarında ödenmesi söz konusu olacaktır.   Ayrıca bu yapılandırma imkânından yararlanılarak kapsama giren borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizlerin kaldırılabilecek, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanılabilecek, kamu ihalelere katılma hakkı elde edilebilecektir. Genel sağlık sigortası borcu olan sigortalılar ise yapılandırmadan faydalanarak sağlık hizmetlerinden yarararlanabileceklerdir.  
Buna göre işverenlerimizin, sigortalılarımızın yapılandırmadan faydalanabilmek için  31.12.2020 tarihine kadar e-Sigorta / e-devlet kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze veya İlçelerimizde bulunan Sosyal Güvenlik Merkezilerine başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.”


Kaynak: Haber Merkezi