Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kısıtlama kararları aldı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında tekel büfesi niteliğindeki yerler ile alkol satışı yapan büfelerin kapalı olacak.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasında büfe faaliyetleri, Havalimanında HES kodu zorunluluğu,   Covid-19 tanısı ile ölenlerde defin hizmetlerine yönelik alınacak tedbir ve önlemleri görüşmek üzere toplantı.

Buna göre; 01.12.2020 tarih ve 12 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararma ek olarak; hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında sadece ekmek ve gıda satışı yapan büfelerin 10.00-17.00 arasında faaliyet göstermesine, tekel büfesi niteliğindeki yerler ile alkol satışı yapan büfelerin kapalı olmasına karar verildi.

Havalimanında HES kodu zorunluluğu getirilirken; Havalimanı girişinde HES kodu sorgulamasına, HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanımlı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına, denetimler sonucunda Covid-19 tamlı veya temaslısı olduğu halde seyahat ettiği tespit edilen kişilerin içişleri Bakanlığı 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı Genelgesi ve 11.09.2020 tarih ve 9B sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı çerçevesinde belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına karar verildi.

Covid-19 tanısı ile ölenlerde defin hizmetlerine yönelik alınacak tedbir ve önlemler kapsamında ise şu ifadelere yer verildi; “Morg ve gasilhane çalışanları tarafından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) (Bilim Kurulu Çalışması) Rehberi doğrultusunda işlemlerin yürütülmesine, COVID-19 Tanısı ile vefat eden cenazelerin ilgili belediyeler tarafından görev bölgesine göre; kırsalda Jandarma, il merkezi ve ilçe merkezlerinde ise Emniyet Müdürlüklerine bildirilerek, cenazenin cenaze namazı, defin ve taziye işlemlerinin kolluk kuvvetleri, muhtarlar ve din görevlileri tarafından takip ve denetimlerinin yapılmasına, ilimiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karar No: 12/A madde 4. ‘Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınmasına’ gereği; cenaze namazında en fazla 30 kişinin bulunmasına, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmasına, cenaze namazları, cenaze defin işlemleri esnasında kalabalığın engellenmesi ve din görevlileri tarafından takip ve denetimlerinin yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karar No: 12/A madde 5. ‘Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesine’ gereği taziye evi, cenaze evi, evler ve benzeri yerlerde kalabalık oluşumunun engellenmesine, kolluk kuvvetleri, muhtarla ve din görevlileri tarafından takip ver uyarıların yapılmasına, belirtilen esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.”


Kaynak: Haber Merkezi