Dünya Engelliler Günü’nde engelliler sıkıntılarını dile getirdi. Her geçen gün sorunların biriktiğini hatırlatan engelliler, yapılan her yeni düzenleme, bir öncekini aratır boyutlarda kendilerini çaresiz bıraktığını belirterek, “Bizler yine dertlerimizin altında ezilmeye devam etmekteyiz" dedi.
 
Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülerek, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edildi. Bu kapsamda her yıl 3 Aralık ‘’ Dünya Engelliler günü’’ olarak bu özel günün önemine dikkat çekiliyor.
 
‘’ENGELLİLER YÜKSEK BEDELLERLE KARŞILAMAKTA’’
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Sekreteri Bahar Göncü, dernek binasında bir basın açıklaması gerçekleştirerek, ‘’Bizler yine dertlerimizin altında ezilmeye devam etmekteyiz’’ dedi.  Göncü, sorunların mevcutların üzerine binerek yeni sorunlarda daha da ağırlaşmakta olduğunu ifade etti. ‘’Yapılan her yeni düzenleme, bir öncekini aratır boyutlarda bizleri çaresiz bırakmaktadır’’ diyen Göncü, ‘’Yıllardır uygulaması ertelenen yasa maddesi nedeniyle hala engelliler toplu taşıma araçlarından yararlanamaz durumdadır. Yıllardır mevcut mevzuata uygun yapılmayan yollar, kaldırımlar, meydanlar, köprüler, alt geçitler, kamuya açık binalar nedeniyle erişim öncelikli sorun olmaktan çıkarılamamıştır’’ şeklinde konuştu.
 
‘’Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler engelliler için yaşamsal öneme sahip ilaç, ortez ve protezler, sonda, hasta bezi ücret farkı çıkması ile diğer araç ve gereçlerden yararlanma koşullarını neredeyse ortadan kaldırılmaktadır’’ diyen Göncü, ‘’Büyük çoğunluğu yeterli gelire sahip olmayan engelliler ve aileleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli araç ve gereçleri sağlamak için yüksek bedellerle karşılamakta, ödemeye güçleri olmadığı için satın almaktan vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar’’ şeklinde ifade etti.
 
‘’BİRÇOK ALANDA HAK KAYBINI DOĞURMAKTADIR’’
Acilen Sağlık Uygulama Tebliği güncellenmelidir’’ diyerek sözlerine devam eden Göncü, ‘’Özellikle engelliler için büyük önemi bulunan ve bir çok hakkın kullanımı için zorunlu olan Rapor Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yeni hak kayıplarını beraberinde getirmektedir. Bu alanda giderek Dünya Sağlık Örgütünün ölçütlerinin çok uzağına düşülmektedir. Yeni bir rapora gereksinim duyamayacak engellilerden yeniden rapor istenmesi, derecelendirmedeki ölçütlerinin değiştirilerek engelli oranlarının düşürülmesi istihdamdan emekliliğe, sağlıktan eğitime birçok alanda hak kaybını doğurmaktadır’’ dedi.
 
Göncü, fiyatlardaki artışlardan dolayı engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklara da değinerek, ‘’Buna bir de toplu ulaşıma erişim olmadığı için motorlu araç almak zorunda kalan engellilere kur farkının yarattığı fiyat artışları sorunu eklenmiştir. Özellikle ağır engelliler açısından tekerli sandalye veya sedye taşıyabilecek donanıma sahip bir aracın fiyatı,  vergi indirimi için konulan fiyat üst sınırını oldukça aşmıştır. Son birkaç ay içinde kur farkı yüzde 30'un üzerinde artış yaşarken, motorlu araç fiyat üst sınırı yalnızca yüzde 9,11 oranında artırılacaktır’’

‘’EĞİTİMDE SORUNLAR SAYMAKLA BİTMEYECEK DÜZEYDE’’
‘’Eğitimde karşılaştığımız sorunlar, saymakla bitmeyecek düzeydedir’’ diyen Göncü,’’Zihinsel engellilerden işitme ve görme engellilere varıncaya kadar farklı gruplardaki engelliler için eğitim ulaşılamaz bir hayal haline dönüşmüş durumdadır. Engelliler için istihdamda konulan kotalar ise ne kamuda ne de özel kesimde önemli oranda boş kalmış durumdadır. İstihdam edilen engelliler arasında, ayrımcılıktan ücretlerinin bir kısmının ellerinden alınmasına varıncaya kadar çok sayıda suiistimal ile karşılaştıkları bilinmektedir’’ diye belirtti.

‘’CEREMESİNİ EN FAZLA BİZLER ÇEKİYORUZ’’
Salgın ile beraber Engelli bireylerin birçok hizmete ulaşmakta zorluk yaşadığını vurgulayan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Sekreteri Bahar Göncü, ‘’Covid-19 salgını ile dün erişebildiğimiz birçok hizmete de artık erişemez halde olmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Kamudan özele hemen her kesimdeki kurumlarda yaşanan kuralsızlıkların, duyarsızlıkların ceremesini en fazla bizler çekiyoruz’’ dedi.

’’TEK İSTEĞİMİZ BİR PARÇA ANLAYIŞ, DUYARLILIK…’’
‘’Bir 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de bizler güzel şeyleri paylaşmayı çok istiyoruz’’ şeklinde ifadede bulunan Göncü, ‘’Tek isteğimiz bir parça anlayış, duyarlılık, kurallara uymak ve uyulması için çaba sarf edilmesi. Basit, kolay ve yapılabilir küçük adımların nasıl büyük değişimlere yol açtığını unutmayın. Engellilerin de yararlanabileceği, yaşayabileceği bir dünya düşündüğünüz kadar büyük maliyetleri gerektirmiyor’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.
 
Muzaffer Cirtel